Karin Glader valdes av regeringen att sitta i teknikdelegationen. – Jag blev förvånad och jätteglad över beskedet, säger hon.
Karin Glader valdes av regeringen att sitta i teknikdelegationen. – Jag blev förvånad och jätteglad över beskedet, säger hon.

TEKNIKDELEGATION. Tillsammans med tungviktare som Volvochefen Leif Johansson ska chalmeristen Karin Glader lyfta teknikintresset hos unga svenskar.

Två högskolestudenter fick plats i regeringens teknikdelegation – de resterande tolv platserna är fördelade på tunga namn både från industrin och den akademiska världen.

– Regeringen hade vigt två av platserna till högskolestudenter, en nominerades av Sveriges förenade studentkårer och den andra av Unga forskare. Konkurrensen bland de manliga nominerade var nog större än bland oss tjejer. Men trots det blev jag både förvånad och jätteglad när jag fick beskedet att regeringen hade valt mig, säger Karin Glader, student på kemiteknikprogrammet, fjärde året, på Chalmers i Göteborg.

Karin Glader nominerades av Chalmers studentkår och hon tror själv att det till stor del beror på att hon har erfarenhet från att ha suttit som ordförande i utbildningsenheten på Chalmers.
– Jag tog ett sabbatsår förra året för att jobba på utbildningsenheten. Med den erfarenheten i ryggen tror jag att jag har en del att bidra med i delegationen, säger Karin Glader.

Att hon bara är 23 år och att hon fortfarande är student ser hon inte som en nackdel när hon ska sitta med i teknikdelegationen. Tvärtom.
– Som ung och som student har man ett helt annat perspektiv på vad som funkar och inte funkar i en utbildning. Dessutom ligger mina val både till gymnasiet och till högskolan nära i tiden. Jag kommer ihåg hur jag tänkte och vad det var som påverkade mina beslut.

Varför tror du att intresset för teknik- och naturvetenskapliga utbildningar är så svagt i Sverige?
– Det beror nog till stor del på att dagens ungdomar inte riktigt förstår hur stort behovet av teknik är för landets utveckling. I u-länderna där det märks att den tekniska kompetensen gör en stor skillnad är det annorlunda. De har inga problem att rekrytera unga till teknikutbildningar.

Hur ska man få svenska unga att förstå behovet av teknikutbildningar?
– Man måste hitta nya vägar. Men vi i delegationen kommer inte i första hand att komma med lösningar på problemet. Snarare kommer vi att försöka hitta goda exempel inom teknikyrket och belysa hur viktig teknikkompetensen är i syfte att till exempel rädda världen från miljöförstöringar, eller bara för att få vardagen att fungera, och mycket annat.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset