Karin Dahlman-Wright är vikarierande rektor vid Karolinska Institutet som nu – efter Macchiarini-affären – ska börja granska meriter vid nyanställningar.
Karin Dahlman-Wright är vikarierande rektor vid Karolinska Institutet som nu – efter Macchiarini-affären – ska börja granska meriter vid nyanställningar.

Karolinska institutet ska hädanefter alltid ta referenser och granska CV i samband med anställningar.

Det framgår av den åtgärdsplan som institutet nu presenterar i kölvattnet på den så kallade Macchiarini-skandalen, en sorts lex Macchiarini, som Dagens Medicin tagit del av.

– Referenser och CV ska alltid granskas. Och det ska inte finnas något "snabbspår" där rektor rekryterar forskare utanför systemet, säger institutets vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright till tidningen.

Andra åtgärder till följd av skandalen är en stramare delegationsordning. Enligt den nya planen ska rektorn "helst inte" utöva någon direktstyrning av en enskild forskare. Om så sker ska detta dokumenteras.

Arbetet vid misstänkt forskningsfusk förändras också. Bland annat genom att det så kallade etikrådet vid Karolinska institutet inte ska hantera dylika ärenden. Eventuella misstankar om forskningsfusk ska i stället skickas direkt till Centrala etikprövningsnämnden.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset