Denna karta visar var på jorden de som finns på internet befinner sig – och Sverige hamnar i topp. 

Oxford Internet Institute.

Det här är internet. 

Kartan är gjort av Oxford Internet Institute och visar, proportionellt, vilka länder som är flitigast på internet. Genom kartan går det att konstatera att  Kanada, Storbritannien, Tyskland, Sydkorea, Nya Zeeland och Skandinavien ligger i topp i dessa mått mätt. 

Den mest slående regionen är Afrika. Kontinenten har 1,1 miljarder människor, mer än tre gånger befolkningen i USA, men har ändå ett mindre användande än USA. Det är däremot sannolikt att kartan kommer att förändras under de kommande årtiondena.

Kostnaden för smartphones har rasat och stora internetföretag arbetar med att subventionera kostnaderna för att få internettillgång i fattiga länder. På så sätt kommer fler och fler människor i Afrika och på andra håll i tredje världen kommer att komma på nätet under det kommande årtiondet.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset