Vänsterpartiet och Moderaterna hade fler kvinnliga riksdagsledamöter än manliga efter valet 2014.
Vänsterpartiet och Moderaterna hade fler kvinnliga riksdagsledamöter än manliga efter valet 2014.

De två senaste valen har andelen kvinnliga ledamöter i riksdagen minskat. Kvinnorna i riksdagen utsätts även i högre grad än sina manliga kollegor för härskartekniker. Metro har kartlagt hur jämställd den svenska riksdagen är.

Det första kvinnorna kom in i riksdagen 1922. 1970 var fortfarande bara 14 procent av riksdagsledamöterna kvinnor. Men andelen kvinnor fortsatte att öka efter varje val, med en tillfällig dipp valet 1991.

Efter valet 2006 var riksdagen som mest jämställd. Då var nästan hälften av ledamöterna kvinnor, eller närmare bestämt 47,3 procent.

Men efter de senaste två valen har andelen kvinnor återigen minskat, till 43,6 procent vid valet 2014.

Efter förra valet hade Vänsterpartiet störst andel kvinnor i riksdagen. Lägst andel kvinnor hade Sverigedemokraterna.

Riksdagen är en ganska jämställd arbetsplats, visade en enkätundersökning gjord på uppdrag av riksdagens jämställdhetsgrupp 2016 som följdes upp med djupintervjuer. Män och kvinnor upplevde att de hade samma inflytande och samma chans att påverka agendan.

LÄS MER: Debatt: Kassörska:Hur ska vi hantera flirtiga och skrikande kunder 

Men det fanns problem. Kvinnliga riksdagsledamöter upplevde att det ställdes högre krav på dem än på männen och de var mer oroliga för att begå misstag.

–  Vi drog slutsatsen att det hänger ihop med att deras kompetens ifrågasätts, säger Josefina Erikson, forskare vid statsvetenskapliga institutionen i Uppsala och en av dem som låg bakom studierna.

Kvinnor uppgav i högre grad än män att de blev avbrutna och utsatta för kränkande behandling eller härskartekniker. Det kunde handla om suckar, att bli förbisedd i talarordningen eller bli tagen för sekreterare eller assistent. Unga kvinnor var mest utsatta.

Ett exempel som forskarna stötte på var en kvinna som fick kommentarer om sitt utseende när hon varit med i tv.

– Hennes kollegor sa att hon såg så söt ut, i stället för att säga exempelvis att hon var påläst eller gav analytiska svar. Man säger inte en sådan sak för att vara taskig. Men det blir en del av en kultur där kvinnor bedöms på ett annat sätt än män. Därför måste vi prata om de här sakerna, säger Josefina Erikson.

– Riksdagen har under lång tid varit en manlig domän. Den kulturen där män ses som mer legitima politiker finns i viss mån fortfarande kvar, fortsätter hon.

Kvinnliga ledamöter uppgav att de var hårdare drabbade av hot och hat på sociala medier. De upplevde det även svårare att kombinera rollen som riksdagsledamot med att ha familj.

Det privata priset för att satsa på en karriär inom politiken kan även vara högre för kvinnor än för män.

Kvinnor med toppjobb skiljer sig i högre grad än män, visade en studie vid Uppsala universitet från förra året. Där undersöktes civilstatus hos bland annat toppolitiker och vd:ar innan och efter de fått sin tjänst.

”Familjen blir ett stöd i genomsnittsmannens karriär, men en källa till stress och konflikt för genomsnittskvinnan”, skrev forskarna i rapporten.

LÄS MER: Debatt: Du som man är inte svag om du gråter

Josefina Erikson, forskare vid statsvetenskapliga institutionen i Uppsala.

Andelen kvinnor som valts in i riksdagen år för år

2002: 45,3 procent
2006: 47,3 procent
2010: 44,99 procent
2014: 43,6 procent

Källa: SCB.

Kvinnliga riksdagsledamöter efter valet 2014

Vänsterpartiet: 12 av 21 (57,14 procent -0,75 procentenheter)

Moderaterna: 44 av 84 (52,38 procent +4,72 procentenheter)

Miljöpartiet: 12 av 25 (48 procent -8 procentenheter)

Socialdemokraterna: 52 av 113 (46,02 procent -2,19 procentenheter)

Centerpartiet: 9 av 22 (40,91 procent +10,48 procentenheter)

Kristdemokraterna: 6 av 16 (37,5 procent +0,66  procentenheter)

Liberalerna: 5 av 19 (26,32 procent -15,34 procentenheter)

Sverigedemokraterna: 11 av 49 (22,45 procent +7,45 procentenheter)

Källa: SCB.

LÄS MER: Sveriges sedlar är några av världens mest jämställda

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset