Sverige är illa rustat för att hämta hem barn som gifts bort, skriver Désirée Pethrus (KD) som tycker att Sverige söka inspiration från England.
Sverige är illa rustat för att hämta hem barn som gifts bort, skriver Désirée Pethrus (KD) som tycker att Sverige söka inspiration från England.

Förtrycket människor flytt ifrån, får inte följa efter till Sverige, skriver KD:s jämställdhetspolitisk talesperson Désirée Pethrus.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Att få älska den vi vill, ha valfri religion eller klä sig som resten av kompisarna i klassen, är det för mycket begärt? Absolut om hedersförtrycket får råda.

Nu är sommarlovet snart här. För de flesta innebär det en frihet med dagar utan skola. För andra är det en mardröm och kanske slutet för tillvaron i Sverige och skolan över huvud taget. I stället handlar den förtäckta ”semestern” till hemlandet om att giftas bort med någon man aldrig träffat.

Regeringen har tillsatt en utredning med bra direktiv som ska föreslå skärpningar mot barnäktenskap och föreslå en särskild straffskärpningsgrund för hedersbrott. Men det behövs mer för att stoppa semesterresor som urartar i barnäktenskap eller könsstympningar av flickor, båda exempel på utfall av hedersförtryck.

Skolpersonal som frågar om sommaren eller jullovet och får berättat för sig vad som faktiskt föreligger eller själva fattar misstanke om äktenskapstvång, måste kunna veta vem de ska kontakta och vad som kan göras. Aftonbladet rapporterar om en hjälte i skolan – skolkuratorn Issis Melin som fattade misstanke om och agerade. Det krävs eldsjälar. Alla skolor har inte samma kunskap om hederskultur. Sverige är illa rustat för att hämta hem barn som gifts bort. Vi kan bli bättre, men måste då söka inspiration från England där utrikesdepartement och inrikesdepartementet samverkar. De kan utfärda en ”ward of court”, ett rättsligt dokument för barnet som underlättar när den brittiska Forced marriage-enheten agerar utomlands. Man kan även utfärda en ”forced marriage protection order” som gör rättsliga åtgärder möjliga mot en förälder som inte inom en viss tid återför flickan/pojken. Det kan innebära häktning och i förlängningen fängelse om barnet inte återförs.  Det gör det svårt för en familj att dölja att deras dotter är bortförd och skylla på att hon är på semester.

LÄS MER: Undersökning: Hedersförtryck stort problem i Stockholms förorter

Britterna har också ett fungerande samarbete med sitt utrikesdepartement. Om man får reda på att flickan är på en viss ort, kan brittisk ambassadpersonal agera. Genom avtal med det aktuella landet, har de möjlighet att med lokal polis åka till huset där flickan befinner sig, och ta med henne hem till Storbritannien. Där har man förberett ett skyddat boende vid behov.

Därtill flaggar brittisk polis, sedan år 2010, brott som rör hedersrelaterade ärenden vilket ger ett bättre underlag för att skatta problemets omfattning. Flaggningen, eller kodningen, gör det också lättare att övervaka och följa ärenden med hedersrelaterade motiv. Markeras ärendet som hedersrelaterat följer sedan flaggningen ärendet vidare i hanteringen. I Sverige kategoriseras brott i nära relationer på det sättet, men det vore bra om även hedersrelaterade brott får en egen rubricering.

Hedersförtryck hör inte hemma i Sverige. Om det ska gå att realisera måste vi bli bättre än vad vi är i dag. Ingen ung människa ska behöva frukta sommarlovet och risken att inte få börja skolan till hösten igen. Förtrycket människor flytt ifrån, får inte följa efter till Sverige.

Désirée Pethrus, riksdagsledamot (KD) och jämställdhetspolitisk talesperson

Om debatten

• Regeringen har gett justitierådet Mari Heidenborg i uppdrag att se över hur skyddet mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv kan stärkas. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 september 2018.
• Det mesta talar för att förekomsten av barnäktenskap och tvångsäktenskap har ökat i Sverige.
• Aftonbladet har granskat 200 rättsfall sedan 2015 som är relaterade till hedersvåld och förtryck.

Om debattören

• Ort. Stockholm.
• Född. 1959.
• Gör. Riksdagsledamot och jämställdhetspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.
• Övrigt. Är utbildad socionom och har även arbetat som sjukhuskurator.

LÄS MER: Viktor Banke: Vi måste lämna osäkerheten om hedersförtryck

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset