Den socialdemokratiska sjukvårdspolitiken kompromissar aldrig med kvinnors rätt till sin egen kropp, skriver Elinor Odeberg och Dag Larsson.
Den socialdemokratiska sjukvårdspolitiken kompromissar aldrig med kvinnors rätt till sin egen kropp, skriver Elinor Odeberg och Dag Larsson.

Den pressade abortvården i Stockholm kommer att skäras ner ännu mer när KD:s politik blir verklighet, skriver socialdemokraterna Elinor Odeberg och Dag Larsson.

DEBATT: När Ebba Busch Thor tillträdde som partiledare var ett av hennes första löften att aborträtten ska inskränkas.

Barnmorskor ska, trots att det ingår i deras yrkesetik och utbildning, inte behöva utföra aborter, tycker hon. Vi socialdemokrater ser med djup oro och upprördhet att denna inställning håller på att bli verklighet i Stockholms läns landsting.  

Alliansen har aviserat att ersättningen för aborter ska sänkas med 19 procent, och en ytterligare 50 procents sänkning är att vänta. För inte så längesedan dubblerade de även priset på egenkostnaden för preventivmedel.

Beskedet till Stockholms kvinnor är tydligt: Nu är det Kristdemokraterna som formar sjukvårdspolitiken.  

Konsekvensen av att ersättningen som vårdgivare får för att utföra aborter halveras kommer bli att den pressade abortvården skärs ned ännu mer. Idag står redan hela Norra Stockholm utan privat abortvård. Flera av de privata vårdgivarna som utför abortvård riskerar att upphöra med sin verksamhet på grund av bristande lönsamhet när ersättningsnivåerna sänks. Samtidigt ges det offentliga inte tillräckliga resurser för att ombesörja behoven.  

Växande köer och avstånd till de vårdgivare som finns kan vara skillnaden mellan en medicinsk och en klinisk abort. En medicinsk abort är betydligt mer patientsäker eftersom det inte kräver ett fysiskt ingrepp. I ytterlighetsfallen kan nedskärningarna leda till att vissa inte hinner genomföra en abort i tid. Att detta är Kristdemokraternas avsikt vet vi, men är det också övriga allianspartiers?  

Abortvården behöver stärkas, inte försvagas ytterligare. Privatiseringarna av vården i Stockholm har lett till skenande kostnader, där vissa vårdval inneburit överetablering, medan andra vårdval – som abortvården – lett till underetablering. Vi socialdemokrater vill göra en översyn av vårdvalen och ersättningsnivåerna för att säkerställa att vård alltid ges efter behov.  

Vårt besked är tydligt: Den socialdemokratiska sjukvårdspolitiken kompromissar aldrig med kvinnors rätt till sin egen kropp.

Elinor Odeberg, ordförande Unga S-kvinnor Rebella och ersättare (S) i Stockholms läns landsting

Dag Larsson, oppositionslandstingsråd, hälso- och sjukvårdsfrågor (S)

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset