Regeringen lanserar en rad reformer som siktar på ett förbättrat klimat i budgeten för 2017, men Konjunkturinstitutet tror att det finns mer effektiva åtgärder än de föreslagna.
Regeringen lanserar en rad reformer som siktar på ett förbättrat klimat i budgeten för 2017, men Konjunkturinstitutet tror att det finns mer effektiva åtgärder än de föreslagna.

Regeringen har som mål att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder. I och med den nya budgeten säger sig regeringen höja ambitionerna för klimatet.Konjunkturinstitutet (KI) är dock tveksamma till effekterna av miljöreformerna.

Höstbudgeten innehåller exempelvis en förlängd supermiljöbilspremie och ökat klimatbistånd. Därtill kommer en momssänkning på mindre reparationer och en skattereduktion för reparation av vitvaror för att försöka åstadkomma mer hållbara konsumtionsvanor.

Anslaget för de internationella klimatinvesteringarna ökas. Från och med 2018 avsätts 300 miljoner kronor till något som kallas utsläppsbromsen. Enligt KI är det en åtgärd som faktiskt får en verkan på de samlade utsläppen inom EU, skriver myndigheten i en kommentar.

Däremot saknar KI åtgärder som har effekt i närtid och anser att en höjning av skatterna på drivmedel, utöver den årliga uppräkningen, hade varit motiverad.

Flera av regeringens satsningar, bland annat stödet till klimatinvesteringar i kommuner, anser KI är för kostsamma och hänvisar till tidigare analyser som visat att investeringsstöd inte har fungerat som önskat.

Myndigheten anser även att miljöeffekterna till följd av en kemikalieskatt samt skattereduktionen för reparationer av vitvaror är osäkra och efterfrågar andra styrmedel.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset