Kondom skyddar mot könssjukdomen Klamydia. Arkivbild.
Kondom skyddar mot könssjukdomen Klamydia. Arkivbild.

Klamydiatester genom ett klick på nätet gör att fler män testar sig. Men klamydiafallen i landet blir inte färre – i fjol syntes en svag ökning.– De som borde testa sig är inte alltid de som gör det, säger Monica Ideström på Folkhälsomyndigheten.

Klicka hem ett provtagningspaket kostnadsfritt, ta emot ett diskret kuvert, gör testet och skicka tillbaka provet. Logga sedan in och kolla resultatet.

– Det positiva med nättesterna är att vi når unga killar, men vi behöver samtidigt se över varför många inte besöker ungdomsmottagningarna. Troligen ser unga killar det som en "tjejmottagning", säger utredare Monica Ideström.

Hon flaggar för att det också finns en baksida med att killar föredrar testerna på nätet.

– Många killar har aldrig något personligt samtal om sin sexualitet med en vuxen person i enrum, där man kan ställa frågor och få rådgivning.

Fler testar sig

Siffror fån Folkhälsomyndigheten visar att fler testat sig de senaste två åren, jämfört med tidigare år. Och runt om i landet vittnar landsting och regioner om att fler människor väljer att göra klamydiatester som beställs på webben. Antalet beställda nättest i Stockholms läns landsting har mer än fördubblats på fem år.

– Jag hoppas att det är ett tecken på att medvetenheten om att testerna är viktiga, för både sin egen och andras skull, ökar, säger Anna Nergårdh, chefsläkare i Stockholms läns landsting.

Region Skåne ser också att provtagningen via webben ökar, framförallt bland unga män. Ökningen ligger på 15 procent under årets första sex månader jämfört med samma period i fjol.

– Det är framförallt killarna som tar den här vägen. I det stora hela tycker vi att nättester är en bra metod eftersom det är så enkelt. Men det gäller ju att fånga alla som har ett positivt test, säger Åke Svensson, sektionschef vid Skånes universitetssjukhus.

Under årets första halvår beställde 844 blekingar hem testet, jämfört med 567 personer samma period 2015, enligt P4 Blekinge.

– I Västerbotten görs ungefär en tredjedel av klamydiaproverna via nätet. Vi såg bara en svag ökning i fjol, men det beror nog på att vi haft nättjänsten i cirka tio år, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Västerbotten.

Stabil nivå

Trots att fler tester gjorts de senaste två åren – knappt 590 000 år 2014, och drygt 570 000 förra året – ligger antalet fall av klamydiainfektioner i Sverige på en ganska stabil nivå runt 37 000 fall per år, enligt Folkhälsomyndigheten. I fjol rapporterades en ökning med fyra procent jämfört med 2014.

– En orsak kan vara att det finns subgrupper som kanske tar störst sexuella risker, och överför klamydia till fler, men som inte testar sig. Men huruvida vi hade haft ännu mer klamydia utan testmöjligheten via nätet kan vi inte säga, säger Monica Ideström.

Två tredjedelar av webbtesterna i Stockholm hittills i år har beställts av kvinnor. Men andelen män som beställer tester ökar. Anna Nergårdh uppmanar ännu fler män att ta ett större ansvar.

– Vi ser att något större andel av männens provsvar är positiva. Då kan jag vara orolig för att det finns ett mörkertal där. Alla har ju samma ansvar att testa sig.

Fredrik Sandberg/TT
Klamydiatester genom ett klick på nätet gör att fler män testar sig. Men två tredjedelar av webbtesterna i Stockholm hittills i år har beställts av kvinnor. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset