De ekonomiska klyftorna i samhället ökar, enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. Samtidigt ökar den sammanlagda ekonomiska standarden för svenska hushåll.

Medianökningen av den sammanlagda inkomsten för svenska hushåll låg 2010 på 37 procent jämfört med 1999. Men ökningen har inte varit lika stor för alla. Enligt SCBs rapport är de redan välbeställda de stora vinnarna under det senaste decenniet. Arbetslösa är samtidigt de största förlorarna.

Det märks en större skillnad mellan de som är i arbetslivet och de som står utanför. Förvärvsarbetare mellan 20 och 64 år ökade den ekonomiska standarden med 39 procent medan en icke förvärvsarbetande i samma åldersspann fick en förbättring med 6 procent.  År 2010 hade en arbetslös person 57 procent av vad en förvärvsarbetande person att leva på, medan motsvarande siffra 1999 var 75 procent. 

I den femtedel av befolkningen som tjänar mest har inkomsterna ökat med 46 procent. Tittar man i andra änden av skalan har inkomsterna hos de minst bemedlade ökat med bara 20 procent. 

Även invandrare har som grupp fått en mindre del av kakan. De utrikes födda ökade i genomsnitt sina inkomster med 24 procent jämfört med 37 procent förr infödda svenskar.

Andelen av befolkningen med låg ekonomisk standard har ökat från 8 procent till 14 procent. 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset