Polis utanför behandlingshemmet i Mölndal där en ung kvinna knivdödades i januari. Arkivbild.
Polis utanför behandlingshemmet i Mölndal där en ung kvinna knivdödades i januari. Arkivbild.

Domen mot den man som dödade en 22-årig kvinna anställd på ett HVB-hem i Mölndal i vintras kommer först om två veckor, beslutar Göteborgs tingsrätt. Tills dess sitter han kvar i häkte, trots yrkande på frigång.

Mannen, vars ålder är omstridd, har under rättegången sagt att han inte minns något av knivattacken. Men att det var han som var gärningsman har det aldrig rått något tvivel om.

Rättegången avslutades redan i juni. Sedan dess har ett rättspsykiatriskt utlåtande tagits fram av Rättsmedicinalverket, enligt vilket mannen lider av en allvarlig psykisk sjukdom. Han bör därför dömas till sluten rättspsykiatrisk vård snarare än fängelse, är slutsatserna.

Insvept i filt

När måndagens förhandlingar inleddes kom mannen in i rättssalen insvept i en gul filt från Kriminalvården, för att dölja sig. Senare, när domstolen meddelade sitt beslut om datum för domslutet, hade filten plockats bort.

Förutom personal och medier fanns i rättssalen ett dussin anhöriga till kvinnan, som dödades av en serie knivhugg.

Domstolens beslut fattades efter någon timmes förhandling, delvis bakom stängda dörrar. Frågetecknen kring den misstänktes ålder och psykiska hälsa var i fokus. Åklagarsidan och de anhörigas ombud vill att domstolen bortser från slutsatserna i det rättspsykiatriska utlåtandet och gör sin egen bedömning utifrån vad som framkommit om mannens agerande.

– Han har haft förmåga att inse gärningarnas innebörd och haft möjlighet att anpassa sitt handlande, säger kammaråklagare Linda Wiking, som inte utesluter att det kan sluta med att hon i samband med ett överklagande begär en överprövning av utlåtandet.

Krav på utvisning

Skulle domstolen komma fram till att mannen ska dömas till tvångsvård, står hon fast vid sitt krav på utvisning.

– Det står helt klart att han ska utvisas från riket med förbud att återvända hit.

Åldersfrågan är en annan punkt som är viktig för påföljden. Enligt åklagaren visar en undersökning av mannens tandmognad att den åtalade är minst 21 år. Själv har han uppgett att han är 15 år.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset