Kolmårdens fd zoologiska chef Mats Höggren i rätten.
Kolmårdens fd zoologiska chef Mats Höggren i rätten.

Den tidigare zoologiska chefen för Kolmårdens djurpark pressas av åklagaren under rättegången om en skötare som dödades av vargar 2012.Erfarenhet av djurparksvargar saknades när han blev chef, hävdar åklagaren.

Åklagaren Jan Olof Andersson vill visa att Mats Höggren, tidigare zoologisk chef på Kolmårdens djurpark, inte hade haft någon större erfarenhet av att arbeta med vargar när han blev chef. Han har tidigare arbetat med ett regeringsuppdrag för att värna den biologiska mångfalden i svensk natur. Där har han bland annat studerat de stora rovdjuren, som vargen. Men, får han tillstå när åklagaren pressar honom, där handlade det om vilda vargar, inte de socialiserade som fanns på Kolmårdens djurpark.

Och enligt Höggren själv fick han inte någon internutbildning som handlar om socialiserade vargar eller djur på Kolmårdens djurpark. I stället ska han ha fått lära sig om vargarna från personal på Kolmården, där man hade haft socialiserade vargar länge.

– Det fanns, och finns, en stor kunskap, säger han.

– När jag kom dit fick jag till mig massor av empirisk och tillägnad kunskap under årens lopp. Och jag fick vara med när en varggrupp nappades upp och ingå i den här verksamheten, säger Mats Höggren.

Generellt inte farliga

Den skötare som dödades av vargar 2012 var zoolärare på djurparken och flera personer ska enligt Höggren ha haft ansvar för att utbilda henne. Enligt honom fanns krav på formell utbildning både på djurskötare och zoolärare samt att de utbildades internt på djurparken innan man lät dem arbeta inne hos vargarna.

Enligt Höggren är vargar generellt inte farliga men kan döda för att få mat för stunden, för att försvara status i gruppen eller försvara revir.

När vargarna är i puberteten och håller på att bli könsmogna är de generellt sett mer aggressiva. Vargarna i det hägn där en skötare dödades 2012 var runt tre år gamla.

– Då brukar det plana ut lite grand, säger Mats Höggren.

Åklagaren pressar på med frågor om varför Kolmården inte såg vargarna som farliga djur.

– Vi hade ju bettskador med elva stygn i benet, säger åklagaren.

– Ja, men vi hade olika utgångspunkt. Vi kan ju inte gå in till dem och å andra sidan tycka att de är livsfarliga, och det tyckte vi inte heller, säger Mats Höggren.

Fanns varningssignaler

Enligt åklagaren fanns det gott om varningssignaler och han menar att olyckan hade kunnat förebyggas. Incidentrapporter visade att vargarna bet och nafsade besökare i kläderna långt före händelsen där skötaren dog.

Mats Höggren var en del av ledningsgruppen, skyddskommittén och den så kallade varggruppen. Alla dessa var grupper på djurparken som arbetat med vargarna, med säkerhet och med arbetsmiljöfrågor.

Det betyder att han haft kunskap om avvikelser bland vargarna, men att även andra inom exempelvis ledningen hade det.

– Till exempel de tillbud som har dryftats här, det är självklart att alla med ansvarsposition skull ha kännedom om, säger Höggren.

Försvaret anser att djurskötarens död var en olyckshändelse.

– Ingen vid den tidpunkt när det här inträffade förutsåg att något sådant här skulle kunna hända. Och det grundade man på mer än 30 år av ensamarbete med vargar, sade försvarsadvokaten Johan Eriksson, under rättegångens första dag.

Pontus Lundahl/TT
I dag hörs Kolmårdens tidigare zoologiske chef om händelsen där en djurparksanställd dödades av vargar 2012. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset