När jag går i Europrideparaden i Göteborg i augusti ska jag tänka särskilt på mina kollegor och medmänniskor i andra delar av världen som inte kan fira några olikheter i en härlig manifestation, skriver Martina Klaus, chefsjurist på Volvo group trucks operations.

Den här kolumnen är ett samarbete med Europride. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Snart är det fest i Göteborg. En fest där vi firar våra olikheter. Ett erkännande av att våra olikheter inte bara ska respekteras, utan också av att summan av våra aktioner och interaktioner blir någonting större och märkvärdigare när vi inte är alltför likformade. Jag kommer att gå i Europrideparaden, hand i hand med min fru, omgiven av kollegor under Volvo-banderollen, och tillsammans blir vi påhejade, uppmuntrade och vänligt bemötta av tusentals medmänniskor som kantar Avenyn.

Jag kan vara trygg. Jag lever i Sverige. Här finns det lagstiftning som skyddar min rätt att existera som homosexuell, min rätt att gifta mig och skaffa barn och dela pensionspoäng och efterlevandeskydd. Diskriminering är förbjudet och jag ska inte behöva tolerera trakasserier på grund av min sexuella läggning. Och på jobbet arbetar vi systematiskt med att skapa en arbetsmiljö där hbtq-kollegor ska våga vara öppna och dela tillvarons svårigheter och helgens glädjeämnen med kollegorna, kunna utnyttja sin fulla potential och utvecklas som människor och i sina yrkesroller på samma sätt som heterosexuella kollegor.

LÄS MER: Emilia Wikström Melin: Därför behövs Pride

Men i flera andra länder där vi har verksamhet skulle det vara förenat med livsfara och ingen trygghet alls för de som ska skyddas att skapa en arbetsmiljö där sådan öppenhet eftersträvas.
Vad gör jag, mina kollegor och min arbetsgivare för att säkerställa att hbtq-kollegor som lever i länder där det saknas rättsligt skydd, och där det inte heller finns en kultur som går före och visar lagstiftaren vägen, ska vara trygga?

Jo, vi lever efter våra uppföranderegler, vår uppförandekod. Koden gäller för alla som arbetar för koncernen och gör klart att i vårt företag, oavsett var i världen vi arbetar, är det oacceptabelt att diskriminera och trakassera, till exempel på grund av sexuell läggning. Det är regler som gör klart att varje individ har en skyldighet att protestera mot sådant beteende, om det skulle förekomma. Från högsta ledningen, ner till minsta fabriksgolv håller vi liv i diskussionen om vad ett inkluderande medarbetarskap innebär och om värdet av mångfald. Vi när en kultur där gott ledarskap innebär att vara en förebild och agera mot diskriminering och trakasserier.

LÄS MER: Janina Andersson Stridh: Behövde inte veta min läggning för att gå med i Pride

När vi har verksamhet i länder med bristande respekt för mänskliga rättigheter, har vi också möjlighet att varje vanlig dag på jobbet för tusentals personer sprida värderingar om respekt och icke-diskriminering. När jag går i Europrideparaden i Göteborg i augusti ska jag tänka särskilt på mina kollegor och medmänniskor i andra delar av världen som inte kan fira några olikheter i en härlig manifestation.

Martina Klaus, chefsjurist på Volvo group trucks operations

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset