Göteborgs stadshus.
Göteborgs stadshus.

Göteborgs trafikkontor skulle enligt kommunen ta hänsyn till de sökandes etniska bakgrund och helst anställa en chef född utanför Norden. Det är dock diskriminering, anser Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Göteborgs stad har från fullmäktige fått målet att få in fler utomnordiskt födda personer på chefspositioner inom den kommunal förvaltningen.

Så när Trafikkontoret sökte en ny chefstjänst skulle de ta hänsyn till de sökandes etniska tillhörighet, vilket en privatperson anmälde till DO, något som Dagens Juridik var först med att berätta.

”DO konstaterar att rekryteringsförfarandet inte är förenligt med diskrimineringslagen. DO:s bedömning är att rekryteringsförfarandet, vars syfte har varit att öka andelen chefer födda utanför Norden, har inneburit en otillåten form av positiv särbehandling”, skriver DO i ett pressmeddelande.

LÄS MER: DO går vidare med anmälan mot Gaffa

Göteborg: ”Fått i uppdrag”

Göteborgs stad har förklarat för DO att: ”Trafikkontoret söker personer som kan uppfylla kvalifikationskrav med utbildning, erfarenhet, kompetens och färdigheter för ett specifikt chefsuppdrag oberoende av var personerna kommer ifrån” och att om de får fram flera sökande som uppfyllde kraven ”ska utrikesfödd kandidat erbjudas anställning i första hand”.

”Samtliga förvaltningar inom kommunen har utifrån kommunfullmäktiges budget för 2018 fått i uppdrag att kraftigt öka andelen chefer födda utanför Norden. […] Handlingsplanen innebär att erbjuda handledning/utbildning till förvaltningarna om vad normkritisk kompentensbaserad rekrytering innebär, erbjuda seminarier om normkritiskt tänkande samt att skapa ett lärande genom fokusgrupper och nätverk”, skrev kommunen vidare och påtalade att ambitionen fanns i kommunens likabehandlingsplan.

LÄS MER: Skola utreds för sexuella trakasserier

DO: ”Diskriminering”

DO skriver att det finns ett visst utrymme i lagen om ”undantag från diskrimineringsförbudet i fråga om etnisk tillhörighet om det i arbetets natur utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav att ha viss etnisk tillhörighet. Kravet ska också ha ett berättigat syfte. Av utredningen framgår inte att de chefstjänster som uppdraget från kommunfullmäktige avser är sådana tjänster som omfattas av undantaget”.

”Att formulera jobbannonser på ett inkluderande sätt och välja flera rekryteringskanaler för att attrahera kompetenta arbetssökande med olika bakgrund är tillåtet. Men att baserat på etnisk tillhörighet ge företräde för eller välja bort en arbetssökande, även vid lika eller likvärdiga meriter, utgör alltså diskriminering”, står det i beslutet som inte går att överklaga.

LÄS MER: Femteklassare fick rasistiskt ord i hemläxa – nu utreder DO fallet

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset