Enligt en studie som gjorts av två forskare på Göteborgs universitet erbjuder kommuner där SD är vågmästare mindre stöd till migranttiggare. Detta oavsett om det är de rödgröna eller Alliansen som styr.

Sverigedemokraterna påverkar andra partiers inställning till stöd gentemot migranttiggare, i alla fall när de är vågmästare. Det visar en studie som gjorts av statsvetarna Carl Dahlström och Maria Tyrberg, som först beskrev studien på bloggen Politologerna.

192 av de 290 kommuner som finns i Sverige valde att delta i undersökningen och av de uppgav 179 att de hade migranttiggare i kommunen.

► LÄS MER: SD:s nya tiggarkampanj riktad till turister: "Ursäkta röran i Sverige"

Men i kommuner där Sverigedemokraterna var vågmästare erbjöd bara 27 procent någon form av stöd till migranttiggare, jämfört med 43 procent av kommunerna där Sverigedemokraterna inte var det.

I allmänhet är det dock få åtgärder som vidtas av kommunerna som erbjuder stöd. Bara 42 av kommunerna som deltog i undersökningen erbjuder härbärge, och 22 hjälper till med ekonomiskt bistånd.

Carl Dahlström menar dock inte att det kan dras för stora slutsatser av studien.

– Det som den indikerar är att det finns ett samband mellan om Sverigedemokraterna har vågmästarställning i de kommuner vi tittat på och vad kommunen gör för insatser för migranttiggare. Det är helt enkelt så att man gör mycket färre åtgärder när SD är tungan på vågen, sa han till DN som först rapporterade om studien.

► LÄS MER: Skylten på Handelshögskolan: Inga tiggare tillåtna

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset