Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson vill underlätta kommunernas mottagande av nyanlända.
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson vill underlätta kommunernas mottagande av nyanlända.

Regeringen går med på tillfälliga lättnader för att kommunerna ska klara att ta emot alla nyanlända.Samtidigt hotas de som försöker slippa undan med sanktioner.

Många kommuner har problem med att klara att ta emot de nyanlända som staten har anvisat dem. Orsaken är främst bostadsbrist. Moderatledda kommuner i Skåne och i Stockholmsregionen har klagat högljutt.

– Vi förstår att det är ett besvärligt läge. Vi har lyssnat, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Landets kommuner beräknas i år ta emot 70 000 asylsökande och anhöriga som fått uppehållstillstånd. De flesta hittar bostad på egen hand, men 21 702 ska under 2016 anvisas enligt den nya bosättningslagen.

Tillfällig lättnad

Efter ett anvisningsbeslut har kommunen två månader på sig att ordna en bostad. Regeringen förlänger nu den tidsfristen med ytterligare två månader för de anvisningsbeslut som fattas under 2016.

– Det är en åtgärd som bara kommer att hjälpa väldigt lite på marginalen, säger moderaten Peter Danielsson, kommunalråd i Helsingborg.

Regeringen ser en risk för att en alltför lång väntan leder till att många nyanlända försöker hitta bostad på egen hand. Det innebär oftast trångboddhet hos släktingar i kommuner där det redan finns många nyanlända. Därmed blir snedfördelningen mellan kommunerna ännu större, något som bosättningslagen skulle motverka.

Kvot sänks

Av de 21 702 som ska anvisas i år har 12 892 fått flytta till en kommun, men 6 216 som har blivit anvisade en kommunplats finns fortfarande kvar på Migrationsverkets asylanläggningar i väntan på en bostad.

Nästa år bedöms kommunerna ta emot 80 000 nyanlända, varav 30 600 ska anvisas. Migrationsverket har dock i sin senaste prognos skrivit ned anvisningsbehovet till 23 600. Myndigheten får nu i uppdrag att justera anvisningstalet.

Då ska man ta större hänsyn till hur många nyanlända som ordnat eget boende i kommunen när anvisningstalet för varje kommun fastställs.

– För en stad som Malmö är det ett välkommet besked, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Inte frivilligt

Trots lättnaderna betonar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att den tvingande bosättningslagen fortsatt gäller och att regeringen inte kommer att acceptera om någon kommun försöker smita från sitt ansvar.

– Om det är kommuner som inte följer lagen, så är jag beredd att införa sanktioner.

I dag finns inga sanktionsmöjligheter, men Johansson hotar nu med att komma med lagförslag om de inte ordnar bostäder till anvisade nyanlända. Enligt ministern får de "några månader" till på sig. Ekonomiska sanktioner är en möjlighet, men Johansson vill samtidigt inte att kommuner ska kunna köpa sig fria.

Moderaterna kommer dock att säga nej till en sanktionslag.

– Sanktioner kommer inte att göra det lättare för kommunerna att få fram bostäder, säger Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadspolitisk talesperson för M.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset