Nyheter Sverige

Kommuner skjuter på mottagandet av nyanlända: ”Extremt tufft”

Katrin Stjernfeldt Jammeh tycker att den nya anvisningslagen är bra, men anser att fler faktorer borde vägas in när de nyanlända fördelas. Arkivbild.
Katrin Stjernfeldt Jammeh tycker att den nya anvisningslagen är bra, men anser att fler faktorer borde vägas in när de nyanlända fördelas. Arkivbild.

En stor del av Sveriges kommuner tar inte emot nyanlända i den takt Arbetsförmedlingen föreslagit. Framför allt är det storstäderna som har valt att skjuta på mottagandet som enligt dem är en stor utmaning.

Totalt ska 19 574 nyanlända anvisas av Arbetsförmedlingen enligt anvisningslagen i år, men enligt de senaste siffrorna har bara 5 024 personer tagits emot.

– Det är en jätteutmaning för kommunerna, med mycket samhällsservice som ska riggas när man tar emot nya medborgare. Det är inte bara bostaden utan också skola och förskola, säger Lisa Löfgren enhetschef vid Arbetsförmedlingen.

Enklare att anvisa

Tanken med lagen, som började gälla den 1 mars, är att det ska bli enklare att hitta bostäder åt dem som precis har fått uppehållstillstånd och att tvinga samtliga kommuner till att ta emot nyanlända. Men flera kommuner har avvaktat med sitt mottagande.

– Vissa kommuner har begärt ytterligare ändringar. Hittills har vi tillmötesgått dem hela tiden. Säger en kommun att de inte kan ta emot vet jag inte vad vi gör. Men jag utesluter inte att det kommer att hända, säger Lisa Löfgren.

"Extremt tufft"

Malmö har hittills tagit emot 17 av 466 personer och tillhör den stora del kommuner som har fördröjt merparten av sitt mottagande till i höst. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, anser att staten måste ta ett större ansvar.

När fördelningen av de nyanlända beräknas är arbetsmarknadsläget en av de främsta faktorerna, men Stjernfeldt Jammeh menar att skolmottagandet också borde väga tungt.

– Om man inte hanterar fördelningen mellan kommunerna på ett bättre sätt än i dag så bygger mottagningssystemet problem för framtiden, säger hon.

I Malmö ökar trångboddheten eftersom allt fler nyanlända väljer att skaffa en egen bostad, ebo, i staden och det oroar Katrin Stjernfeldt Jammeh.

– Innan anvisningslagen hade vi ett nollavtal med Migrationsverket men växte snabbt i alla fall, nu tar vi emot fler i ebo och vi har inte ett nollavtal. Jag tycker inte att staten tar hänsyn till det. För Malmö som stad blir det extremt tufft, säger hon.

Bättre i höst

Även i Göteborg, där 36 av 861 personer tagits emot, ses mottagandet som en utmaning.

Men justitie- och migrationsministern Morgan Johansson (S) är inte orolig och han lovar att siffrorna kommer att bli bättre i höst.

– Lagen är helt avgörande för att vi ska klara integrationen, det var ju det som var själva poängen, att se till att alla inte hamnar i samma kommuner utan att vi delar på ansvaret, säger han.

Kan uppstå bekymmer

Sveriges kommuner och landstings bild är att mottagandet hittills har fungerat bra, men Per-Arne Andersson, chef för utbildning och arbetsmarknad, tror att det kan uppstå konflikter mot slutet av året.

– I kommuner i storstadsområdena som varken har haft asylsökande eller nyanlända kan det säkert bli lite bekymmer, säger han.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset