Svenskar med liten inkomst får allt svårare att skaffa bostad, vilket märks på härbärgen. Arkivbild.
Svenskar med liten inkomst får allt svårare att skaffa bostad, vilket märks på härbärgen. Arkivbild.

Hemlösheten ökar och beror allt oftare på låg inkomst enligt Stadsmissionen. Kommunerna tar inte sitt ansvar menar föreningen.– Det kan handla om pensionärer som har låg pension, säger föreningens chef.

Välgörenhetsorganisationer i Sverige vittnar om att hemlösheten i landet ökar. I sin årsrapport konstaterar Stadsmissionen att besökssiffrorna vid deras center som riktar sig till människor i akut hemlöshet har fördubblats under perioden 2011–2014. Kommunerna, som har ansvaret både för att människor ska ha tak över huvudet och för byggandet, gör inte tillräckligt hävdar föreningen.

Stadsmissionen konstaterar, som andra välgörenhetsorganisationer gjort tidigare, att allt fler grupper i samhället riskerar eller till och med hamnar i hemlöshet.

Nya samhällsgrupper

– I våra verksamheter har andelen människor som riskerar hemlöshet ökat otroligt. I grunden handlar det om att de är ekonomiskt utsatta. De nya grupper vi ser är pensionärer med låg pension, barnfamiljer med låga inkomster eller unga som numera ofta bara har deltidsjobb och inte har det kapital som krävs på bostadsmarknaden, säger Marika Markovits, direktor på Stockholms Stadsmission.

Från föreningens sida är man förvånade över hur bostadssituationen fortsätter förvärras.

– Av landets 290 kommuner är det nu 240 som säger att de har brist på bostäder. Det är 57 fler kommuner än förra året. Det är förvånande, säger hon.

Aktivare kommuner

Föreningen efterfrågar ett större och mer aktivt engagemang från kommunerna. De behöver agera i både den akuta situationen men också långsiktigt genom att exempelvis bygga billigare, bygga för unga och studenter, ge ägardirektiv till allmännyttan som gör det lättare för låginkomststagare att få hyreskontrakt och insatser på alternativa boenden och boendestöd, menar föreningen.

– De är passiva. Över hälften av kommunerna brister i att ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen, säger hon.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset