Staten måste kunna se till att medborgarna känner sig trygga, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.
Staten måste kunna se till att medborgarna känner sig trygga, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Så många som 93 procent av alla kommunpolitiker säger att det behövs fler poliser i den egna kommunen, enligt en ny undersökning. "Det här visar ju effekten av den polisbrist vi har i dag", säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet.

Nästan alla av av de 403 kommunal- och oppositionsråd som svarat på undersökningen uppger att det behövs fler poliser i den egna kommunen. På frågan om hur närvarande polisen är i den egna kommunen svarar 50 procent ”ganska närvarande”.

Anders Bengtsson (S)

Anders Bengtsson (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande i Östra Göinge kommun, anser att polisen i kommunen gör ett bra jobb, men skulle ändå vilja se fler.

– Bekymret har ju varit att det finns en brist på poliser. Jag hade varit glad om vi hade haft fler synliga poliser, säger Anders Bengtsson.

LÄS MER: Nya siffror: Polisen utreder färre våldsbrott

Ökad otrygghet

Enligt Polisförbundets undersökning uppgav en tredjedel av de tillfrågade kommunpolitikerna att de boende i deras kommun inte känner sig säkra om de går ensamma i centrum på kvällen.

– Det finns inga tecken på ökad brottslighet som jag har sett. Däremot en ökad otrygghet bland invånarna, säger Anders Bengtsson (S).

Polisförbundets ordförande, Lena Nitz, förstår oron. Hur kommunpolitikerna upplever att polisnärvaron förändrats de senaste åren skiljer sig åt. 48 procent tycker att den har blivit något eller mycket bättre, medan 45 procent tycker att den har blivit något sämre.

– Det finns en skillnad på hur man upplever polisnärvaron beroende på var du bor. Staten måste kunna se till att medborgarna känner sig trygga. Invånare ska kunna känna att polisen kommer när det händer något och att man får hjälp, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz. 

Polisens resursläge har varit ansträngt under flera år och det kommer att fortsätta att vara ansträngt ett tag till

Polisens uppdrag växer

Polismyndigheten är själva medvetna om situationen och skriver i ett mejl att de har begärt 10 000 fler anställda av regeringen till år 2024.

– Antalet polisanställda är för få för att polisen ska kunna lösa hela sitt samhällsuppdrag fullt ut. Den grövsta brottsligheten har ökat, befolkningen har ökat och polisens uppdrag tenderar att hela tiden växa, skriver Polismyndigheten.

LÄS MER: Över 11 400 vapen lämnades in under årets amnesti

Lämnar yrket i förtid

Antalet poliser som lämnar yrket i förtid har ökat de senaste åren. Många väljer att gå till andra statliga myndigheter såsom Försäkringskassan, kriminalvården och Migrationsverket, enligt Lena Nitz. Att lösa polisbristen måste prioriteras av polismyndighetens och politikerna, enligt Lena Nitz.

– Det är oerhört viktigt att man behåller och lockar tillbaka de som har slutat. Då måste man höja lönerna och jobba på att ge poliserna en bättre arbetsmiljö och villkor. Man måste kunna se polisyrket som ett framtidsyrke, säger Lena Nitz.

LÄS MER: Polisen varnar för ökning av förfalskade läkemedel

Kommer fortsätta vara ansträngt

Polismyndigheten räknar med att antalet poliser börjar växa igen med start från våren 2019, i takt med att allt fler studenter gått klart polisutbildningen. Men tills dess kommer läget vara fortsatt svårt.

–  Polisens resursläge har varit ansträngt under flera år och det kommer att fortsätta att vara ansträngt ett tag till. Det tvingar dagligen fram väldigt svåra prioriteringar. Men det krävs också att fler aktörer bidrar i samhällets brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, skriver Polismyndigheten.

 

Fakta: Polisförbundets undersökning

Under perioden 23 februari till 6 mars 2018 genomförde Novus på uppdrag av Polisförbundet 403 webb- och telefonintervjuer med kommunalråd och oppositionsråd i landet. Ungefär lika många allianspolitiker som rödgröna har svarat på frågor om hur de upplever polisens närvaro i deras respektive kommuner.

Polisförbundet och Novus

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset