Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S): "Kompetensutvisningarna måste lösas".
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S): "Kompetensutvisningarna måste lösas".

Migrationsverket har påpekat det – Löfven har lovat det. Men trots enighet i att kompetensutvisningarna måste lösas lever människor i rädsla att en försäkringsmiss ska bestraffas med utvisning. ”Det är väldigt olyckligt, men det är så lagstiftningen ser ut i dag”, säger Migrationsverkets Lisa Danling.

För låga löner, försäkringsmissar eller för få uttagna semesterdagar. De senaste åren har teknikaliteter lett till att många arbetskraftsinvandrare har drabbats av så kallade kompetensutvisningar.

– Majoriteten av de här människorna är väl integrerade, utbildade, pratar svenska, är medlemmar i fackförbund och har jobb i Sverige. Men utsätts för alldeles för hårda och orättvisa straff när de utvisas, säger Matthew Kriteman, verksamhetschef på Diversify.

LÄS MER: IT-chefen fick avslag efter försäkringsmiss: “Känns som ett dödsstraff”

I en nysläppt studie har stiftelsen Diversify, som bland annat jobbar med att belysa problem med inkludering på den svenska arbetsmarknaden, sammanställt data kring kompetensutvisningar utifrån flera aspekter.

Av de 571 svarande, som antingen riskerar eller har fått beslut om utvisning, har 41 procent avvisats arbetstillstånd på grund av att deras svenska arbetsgivare inte har försäkrat dem.

Matthew Kriteman, verksamhetschef på Diversify. Foto: The Place Stockholm

LÄS MER: 100 000 personer med rätt kompetens kommer saknas på arbetsmarknaden

Ytterligare 21 procent har blivit avvisade eller riskerar avvisning från Sverige på grund av att de har plockat ut för få semesterdagar.

– När vi ser på anledningarna till att dessa människor utvisas är det svårt att förstå hur “helhetsbedömningen” från 2017 inte täcker detta, säger Matthew Kriteman.

Domar från 2017 ändrade Migrationsverkets praxis

Helhetsbedömningen är en praxis som utfärdades efter två uppmärksammade domar i Migrationsöverdomstolen i december 2017. Arbetskraftsinvandrares arbetstillstånd ska efter detta inte längre dras in eller avslås på grund av – som det kunde se ut innan – bagatellartade misstag.

– Det man kan säga är att små misstag och små avvikelser inte ska leda till avslag. Men däremot beror det på vad man menar med ”små misstag”. Den här lagen finns till för att personer inte ska utnyttjas av den svenska arbetsmarknaden, säger Lisa Danling, presskommunikatör på Migrationsverket.

Hur bedömer ni vad som är ett litet misstag?

– Vi gör en samlad bedömning över tid, och har mer överseende för om det exempelvis saknas ett par hundra kronor någonstans. Men om personen exempelvis inte har haft en försäkring på två år så ser vi inte det som ett litet misstag. Det kan uppfattas som ett litet misstag för den personen, men inte enligt lagstiftningen.

Undersökningen visar också på att rädslan för att tvingas lämna landet, kombinerat med långa väntetider, har påverkat de svarandes psykiska eller fysiska hälsa i 81 procent av fallen.

”Jag har varit sjuk i en månad för att jag riskerar att bli utvisad till mitt hemland”, säger en person i studien. Även vittnesmål om depressioner, panikångestattacker och självmordstankar har samlats in.

Migrationsverket har påpekat problemet för regeringen

Ofta är de själva inte skyldiga till misstagen som har lett till deras indragna arbetstillstånd.

– Det är något som Migrationsverket har påpekat för regeringen. Det är väldigt olyckligt, men det är så lagstiftningen ser ut i dag. Det är personen som har kommit till Sverige för att arbeta som tyvärr drabbas även om arbetsgivaren har gjort fel, säger Lisa Danling.

LÄS MER: Migrationsverket: 384 misstänkta fall av människohandel 2018

I sin regeringsförklaring från januari 2019 lovade statsminister Stefan Löfven (S) att “problemen med kompentensutvisningar måste lösas”.

– Enligt januariavtalet måste problemet med kompetensutvisningarna lösas och ett särskilt visum för högkvalificerade som vill söka jobb eller starta företag ska utredas och införas, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) till Metro.

Morgan Johansson: ”Avser att återkomma”

Men inom vilken tidsram det sker kan Morgan Johansson inte säga i nuläget.

– Januariavtalet ska genomföras och jag avser att återkomma om det på de områden som jag ansvarar för, säger han.

Hur ser ni på att en arbetsgivares misstag gör att enskilda anställda tvingas lämna landet?

– I allmänhet är min uppfattning att varken enskilda arbetstagare, eller arbetsgivare, ska drabbas orimligt hårt om arbets­givaren begått ett mindre misstag. Rättspraxis från december 2017 har dessbättre tydliggjort att det ska ske en helhetsbedömning av om anställningsvillkoren varit uppfyllda, säger Morgan Johansson och fortsätter:

– Samtidigt är det viktigt att det råder ordning på arbetsmarknaden och att regler, avtal och branschpraxis respekteras även när man tar in utländsk arbetskraft. När så inte sker i enskilda fall måste det vara möjligt för Migrationsverket att inte förlänga arbetstillståndet.

LÄS MER: Viralgranskaren: Nej, mellan 140 000 och 190 000 väntas inte söka asyl i år

Matthew Kriteman från stiftelsen Diversify menar dock att en lösning måste komma snart.

– Huvudproblemet är bristen på information i frågan, och att det har politiserats med hot mot anställda och arbetsgivare i åratal nu. Vår studie visar på tydliga brister i praxis på olika nivåer och institutioner.

Om undersökningen

Kompetensutvisning innebär utvisning av en person som har en kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Diversify är en ideell och politiskt obunden organisation som bland annat jobbar med att belysa problem med inkludering och jämställdhet på den svenska arbetsmarknaden.

Undersökningen är gjord av Diversify foundation med hjälp av Work permit holders association. Den genomfördes under perioden juni – december 2018 bland dem som har berörts av kompetensutvisning.

1495 personer deltog i undersökningen, varav 571 personer har svarat på frågorna som redovisas i artikeln.

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset