Granskningskommissionens kritik är omaskerat svidande och tar sikte på grundläggande brister när det gäller både förebyggande och operativa åtgärder inom den norska polisen. Att ha manualer för särskilda händelser är en självklarhet inom all polisverksamhet. Men det är också ett

rättmätigt krav att polisen ska ha förmåga att sjösätta dessa när det väl behövs.

Historien visar dock att det är just bristen på praktisk beredskap som får polisorganisationer att haverera när det väl smäller. Två svenska exempel är Palmemordet 1986 och Göteborgskravallerna för drygt tio år sedan.

Att klara av den här typen av situationer kräver inte bara kunskap och övning utan också en insikt om att så här exceptionella händelser de facto kan inträffa även i länder som Norge och Sverige.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset