Mannen mådde psykiskt dåligt och hade kraftigt blödande skärskador efter att ha skurit sig själv. Men trots det tillkallade polisen ingen läkare utan låste i stället in mannen i arresten.

Nu riktar justitieombudsmannen kritik mot Polismyndigheten i Malmö och arresten på Davidshall efter händelsen. 

”Det är anmärkningsvärt att inga åtgärder vidtogs från polisens sida för att få till stånd en läkarundersökning av N N under omhändertagandet, inte minst med tanke på att skadorna var så pass omfattande att denne kunde smeta ut sitt blod i arresten”, skriver JO i sitt beslut.

Mannen påträffades av en polispatrull vid Gustav Adolfs torg i Malmö där han uppträdde aggressivt och gick omkring och viftade med en kniv. Han var dessutom kraftigt påverkad av alkohol. Den ansvarige polisinspektören gjorde bedömningen att mannen inte behövde akut vård för sina skärskador och hänvisade till mannens berusade och mycket aggressiva tillstånd.

”Att en omhändertagen person är berusad eller uppträder aggressivt utgör självklart inte skäl för att låta bli att tillkalla läkare när behov av detta föreligger”, skriver JO.

När mannen släpptes väl ut efter åtta timmar i cellen uppmanade polisen honom att söka vård. Han gick då själv till akuten där han fick sina sår sydda och remitterades därefter till psykakuten.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset