En expert på medicinsk etik kräver att polisen får granska operationer med ny teknik som inte prövades etiskt på rätt sätt i förväg. Arkivbild.
En expert på medicinsk etik kräver att polisen får granska operationer med ny teknik som inte prövades etiskt på rätt sätt i förväg. Arkivbild.

En granskning av fyra operationer med stamcellsbehandlade organ vid Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) har visat att flera formella fel begicks. Nu kräver en etikexpert att polisen får utreda om brott begåtts.

I tre av fallen gällde transplantationerna blodådror till levern på barn. Granskningens första del lades fram i september. Den leds av professor Bengt Gerdin, som även granskat Macchiarini-skandalen på Karolinska institutet.

Hans slutsats är att ingen av de fyra patienterna tog skada av behandlingen, men däremot begicks formella fel. Framför allt skulle operationerna med ny teknik ha prövats etiskt i förväg.

– Det var forskning och skulle ha anmälts enligt etikprövningslagen, säger Bengt Gerdin till Göteborgs-Posten.

Nu kräver Christian Munthe, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och tidigare ledamot i Statens medicinsk-etiska råd, att granskningen ska lämnas över till polisen, som får utreda om något brott begåtts.

– Ansvaret att göra en anmälan ligger i första hand på de ansvariga institutionerna. Men om sjukhuset fortsätter att vara passivt då kommer jag att anmäla, säger Munthe till GP.

Sjukhusledningen har dock, efter diskussion med jurister, beslutat att inte driva saken vidare.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset