Förslaget om att införa ett grovt brott vid sexköp får kritik från flera tunga remissinstanser. Följden kan bli att de brott som ses som "mindre allvarliga" inte utreds alls, påpekar bland andra åklagarna. Arkivbild.
Förslaget om att införa ett grovt brott vid sexköp får kritik från flera tunga remissinstanser. Följden kan bli att de brott som ses som "mindre allvarliga" inte utreds alls, påpekar bland andra åklagarna. Arkivbild.

Förslaget om att införa ett grovt brott vid sexköp får kritik från flera tunga remissinstanser.Följden kan bli att de brott som ses som "mindre allvarliga" inte utreds alls, påpekar bland andra åklagarna.

I juni lämnade människohandelsutredningen sina förslag om hur skyddet mot sexköp ska stärkas. Bakgrunden är att det, trots en straffskärpning 2011, fortfarande är mycket ovanligt att sexköpare straffas med fängelse. Därför föreslår utredningen bland annat att sexköp ska kunna bedömas som grovt och ge fängelse i upp till ett år. Samtidigt ska straffet för sexköp av "normalgraden" sänkas till fängelse i max sex månader.

Men detta är flera tunga remissinstanser kritiska mot.

Kan inte gripa

En sådan lagändring skulle innebära att det inte är möjligt att gripa, anhålla och häkta personer som är misstänkta för sexköp som inte är grovt, påpekar Åklagarmyndigheten.

– Det krävs ett år i straffskalan för att man ska kunna använda de tvångsmedlen. Det finns också en risk att man uppfattar sexuellt köp som mindre klandervärt än tidigare när man sänker straffskalan, säger kammaråklagare Jenny Silfverberg vid myndighetens utvecklingscentrum i Göteborg.

Även Svea hovrätt avråder. Justitiekanslern påpekar faran med att "mindre allvarliga" fall nedprioriteras och polisen framhåller risken att färre brott totalt sett utreds.

Ett par instanser, Sveriges Kvinnolobby och S-kvinnor, anser istället att lagen bör skärpas på så sätt att sexköp alltid ska straffas med fängelse.

Vill se fängelse

Utredarens förslag att straffet för köp av sexuell handling av barn ska skärpas till fängelse i högst fyra år om brottet är grovt får tummen upp av fler instanser. Andra påpekar samtidigt att det alltid bör ses som ett allvarligt övergrepp att köpa sex av ett barn.

Advokatsamfundet är kritiskt till att större krav ska ställas på gärningsmannen när det gäller bedömning av om offret är minderårigt.

– Risken är att man kastar om bevisbördan så att den tilltalade i princip måste göra troligt att han inte begått brottet för att slippa ansvar. Det innebär att åklagaren ges en bevislättnad, vilket strider mot våra grundläggande straffrättsliga principer, säger generalsekreterare Anne Ramberg.

En lagändring som straffar svenskars sexköp även utomlands avrådde utredaren ifrån. Flera av de tunga instanserna instämmer i detta.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset