Moa Richter Hagert på Djurens rätt och Erika Brendov på LRF har olika syn på lagförslaget om djurförbud.
Moa Richter Hagert på Djurens rätt och Erika Brendov på LRF har olika syn på lagförslaget om djurförbud.

Lagen om djurförbud har tidigare varit omdiskuterad. Nu kan den komma att ändras efter att en ny djurskyddslag föreslagits.

Nyligen presenterade regeringen sina förslag kring en ny djurskyddslag. En av delarna rör djurförbud.

– Det har varit mycket kritik mot att djurförbuden inte alltid stått i proportion till allvaret i förseelsen som legat till grund för dem, har landsbygdsministern Sven-Erik Bucht tidigare sagt till tidningen Land Lantbruk.

I det nya lagförslaget ändras bland annat ett ord kring när djurförbud inte ska meddelas, vilket ger en mildring i lagen.

Det tydliggörs även att länsstyrelsen kan anpassa hur djurförbudet ska se ut från fall till fall och att de ska upphäva beslutet om det inte längre behövs. Djurhållare som får djurförbud ska även själva få möjlighet att avveckla sin verksamhet för att slippa onödiga extrakostnader.

Lantbrukarnas riksförbund, LRF, tror att den nya lagstiftningen som rör djurförbud kommer att ge större utrymme för rimliga bedömningar och nyanserade beslut.

– Vi anser att det tidigare har varit rättsosäkert. För dem som får djurförbud får det stora konsekvenser. Då är det viktigt att det fattas beslut på rätt grunder, säger Erika Brendov, expert inom näringspolitik och djurskydd på LRF.

LÄS MER: Så ska djurens rättigheter skärpas – i sex punkter

LRF är positiva till att upprepade förelägganden bara ska leda till djurförbud om det är befogat ur djurskyddssynpunkt.

– Som det ser ut i dag har du kunnat få djurförbud för saker som inte har så stor påverkan på djuren, säger Erika Brendov.

Djurens rätt har precis som LRF varit remissinstans i arbetet med att formulera det nya lagförslaget. De är inte lika nöjda med ändringarna vad gäller djurförbud.

– Det är väldigt få som får djurförbud i dag och vi menar att flera av de här formuleringarna kan göra det ännu svårare eftersom det blir ett större tolkningsutrymme. Där tänker vi att det finns risk att djurskyddet försvagas i och med det, säger Moa Richter Hagert på Djurens rätt.

– Vi har länge kritiserat regeringen för att man luckrar upp bestämmelserna och ser mer till näringsfriheten än till djurskyddet. Det är inte alltid de sakerna går hand i hand, fortsätter hon.

LÄS MER: De plågar och vanvårdar djur – men få döms till fängelse

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset