Inrikesminister Anders Ygeman (S) och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) har presenterat nya åtgärder för att antalet tvångsåtervändande ska kunna öka.
Inrikesminister Anders Ygeman (S) och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) har presenterat nya åtgärder för att antalet tvångsåtervändande ska kunna öka.

Regeringen vill trappa upp jakten på personer som inte lämnar landet trots utvisningsbeslut.Hjälporganisationer varnar för att människor misstänkliggörs och för att barn drabbas.

Sammanlagt 40 000 asylsökande som fått avslag bedöms lämna landet i år och nästa år. Av dem beräknas 7 000-8 000 utvisas med tvång. Regeringen vill nu öka det tvångsvisa återvändandet ytterligare genom nya åtgärder för att hitta dem som går under jorden.

Polisen ska kunna göra id-kontroller på arbetsplatser utan en konkret brottsmisstanke. Det ska räcka med att polisen bedömer i vilka branscher eller i vilka företag som det finns en stor risk för att personer utan uppehållstillstånd arbetar svart. Det kan till exempel handla om restauranger eller städföretag.

– Meningen är att stänga dörren för att hålla sig kvar i Sverige genom svartarbete, säger inrikesminister Anders Ygeman (S).

Kontroll på arbetsplats

Svartjobbare som saknar uppehållstillstånd kommer vid sådana tillslag att gripas och arbetsgivaren kommer, liksom i dag, att riskera näringsförbud, böter eller fängelse i upp till ett år.

Polisen ska också få större möjligheter att ta fingeravtryck på personer som misstänks sakna uppehållstillstånd och inte kan identifiera sig. Regeringen överväger att tillåta fingeravtryckstagning även på barn under 14 år.

Vänsterpartiet varnar för att en del av åtgärderna riskerar att leda till etnisk profilering och att det skapas ännu mer splittring i samhället.

– Det här kommer att försvåra integrationen eftersom man misstänkliggör människor, säger Linn Johansson, representant för Refugees Welcome Stockholm.

Oklara regler

Inrikesminister Ygeman tycker att det hittills varit alldeles för oklart vad som gäller i Sverige.

– Man har tidigare haft rätt till ersättning och rätt till bostad, trots att man inte har rätt att vistas i landet. Nu rättar vi till det här steg för steg, säger han.

Till exempel så avskaffades i somras rätten till bistånd för barnlösa vuxna med lagakraftvunnet utvisningsbeslut.

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen, är oroad över att även polisen, förutom Migrationsverket, nu ska få rätt att ta barn i förvar vid ut- eller avvisningar.

– Ur ett barnrättsperspektiv ska inte barn sättas i förvar, oavsett vem som är huvudman för verksamheten, säger Dahlin till TT.

Räknar med debatt

Hon varnar också för att åtgärderna leder till att människor går under jorden vilket kan drabba papperslösas barn som i dag har laglig rätt till skola och hälso- och sjukvård.

Inrikesminister Ygeman har räknat med att de nya åtgärderna leder till diskussioner.

– Men vi borde också ha en diskussion om hur människor utnyttjas och jobbar under slavliknande förhållande mitt i Välfärdssverige, säger han.

Moderaterna anser att regeringens förslag är otillräckliga och vill se fler poliser, ännu fler förvarsplatser, samt ta bort möjligheten att söka asyl på nytt efter ett avslag.

Christine Olsson/TT
Inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på torsdagens pressträff.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset