Sedan infrastrukturminister Anna Johansson (S) i december meddelade att transportbolagen ska id-kontrollera passagerare över Öresund har kritiken växt.
Sedan infrastrukturminister Anna Johansson (S) i december meddelade att transportbolagen ska id-kontrollera passagerare över Öresund har kritiken växt.

När tågbolagen ska göra id-kontroller på Kastrup blir avgångarna färre, tågen trängre och restiderna längre. I ett brev till Näringsdepartementet riktar Resenärsforum nu sin kritik mot gränskontrollerna. ”Det är ungefär som att man skulle införa spärrar mellan olika stadsdelar i Stockholm”, säger Kurt Hultgren, generalsekreterare Resenärsforum till Metro.

Den 4 januari kommer Öresundsresenärer att få gå av Öresundstågen från Sverige till Danmark för att visa sitt id. Kontrollen kommer att genomföras på Kastrup flygplats som är första stoppet på den danska sidan av bron. 

– De här id-kontrollerna kommer att leda till att man är tvungen att byta tåg vid Kastrup och det innebär att man för en enkel resa får förlängd restid på 1,5 timme i stället för de vanliga 35 minuter. Det är märkligt att man lägger kontrollerna på tågoperatörerna, säger Kurt Hultgren, generalsekreterare vid Resenärsforum.

► LÄS MER: Inga tåg mellan Köpenhamn och Malmö 

Resenärsforum är inte ensamma i sin kritik mot gränskontrollerna, i går meddelade DSB att biljettpriserna kan komma att höjas för att finansiera id-kontrollerna och rederiet Scandlines anmälde Svenska staten till EU-kommissionen. 

► LÄS MER: Svenska id-kontroller kan innebära höjda biljettpriser över Öresund 

Han jämför det med att införa gränser mellan stadsdelar i Stockholm. I ett tvåsidigt brev till näringsdepartementet kritiserar Resenärsforum de kommande gränskontrollerna på tåg över Öresundsbron. Förtuom att restiden blir längre kommer det även bli färre avångar och kortare tåg, något som kommer att drabba de 30 000 personer som dagligen pendlar över bron. 

Ytterligare ett problem med att låta tågresenärer kliva av för id-kontroller på Kastrup är flygplatsen inte är dimensionerad för att så många ska gå av tåget på en gång. 

► LÄS MER: Dansk kritik mot ny id-kontroll 

Föreningen ställer sig dessutom frågande till hur bilpendlare över bron berörs av beslutet att införa gränskontroller. I brevet skriver de att beslutet om id-kontroller inte är färdmedelsneutralt, att det drabbar tågresenärerna annorlunda gentemot bilpendlare. Resenärsforum vill att regeringen ser över beslutet. 

Vad är ert förslag? 

– Att regeringen ger uppdrag till gränspolisen att göra kontroller under resans gång i stället för den här lösningen, den är inte alls bra. Det går att lösa, det kommer kosta att ha extra personal, men det är det som är den naturliga nationella kostnaden för att vi tar emot flyktingar. Vi protesterar inte mot att man tar emot flyktingar, utan det vi protesterar mot är hur detta hanteras. 

Vad tror ni följderna kommer bli av gränskontrollerna på Kastrup?

– Det kommer bli allvarliga konsekvenser för hela landet och inte minst Öresundsregionen. 

– Om folk inte kan pendla till sina arbeten om man får 1,5 timmes restid i ena riktningen. Eller om inte folk kan pendla med tåget överflyttas resandet till bilresor och det inte bra miljömässigt och det är betydligt dyrare, säger Kurt Hultgren. 

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) svarar följande i en skriftlig kommentar:

"ID-kontroller är en av de åtgärder regeringen åtar för att hantera flyktingsituationen. Jag har stor förståelse för att detta kommer att påverka såväl transportörer som resenärer. Regeringens samlade bedömning är dock att dessa åtgärder är motiverade för att säkerställa den allmänna ordningen och den inre säkerheten i landet, trots de negativa konsekvenser som bl a pendlare och transportföretag kan drabbas av. Jag har fullt förtroende för att operatörerna kommer att kunna hantera kravet på ID-kontroller. Vi kommer självfallet följa utvecklingen noga från införandet den 4 januari", skriver hon. 

Kurt Hultgren, generalsekreterare Resenärsforum till Metro. 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Politik