I en rapport från Statskontoret, som Aftonbladet tagit del av, riktas kritik mot omorganisationen av polismyndigheten.
I en rapport från Statskontoret, som Aftonbladet tagit del av, riktas kritik mot omorganisationen av polismyndigheten.

Omorganisationen av polismyndigheten får stark kritik i en rapport från Statskontoret, som Aftonbladet tagit del av. Rapporten visar bland annat att chefer tillsatts utan att ha rätt kompetens och att över 100 medarbetare helt saknade arbetsuppgifter efter omorganisationen.

Polisens omorganisation har fått stark kritik, bland annat från Polisförbundet, och för en tid sedan fick Statskontoret i uppdrag från regeringen att utvärdera arbetet. Rapporten ska lämnas till regeringen den 30 september men Aftonbladet har fått förhandsinformation om innehållet, och där riktas skarp kritik mot hur omorganisationen genomfördes och hur resultatet av den hittills blivit.

Bland annat konstateras att det under omorganisationen fanns ett antal medarbetare som helt saknade arbetsuppgifter. De placerades på regionkanslierna och mer än ett år efter sjösättningen fanns fortfarande över 100 medarbetare utan arbetsuppgifter.

I rapporten framgår också att ledningen beslutade att drygt 2 500 chefer skulle tillfälligt förordnas i stället för att genomgå normalt rekryteringsförfarande. Flera chefer saknade på grund av det rätt kompetens för sina tjänster. När tjänsterna sedan skulle tillsättas permanent frångicks åter rekryteringsförfarandet till förmån för "arbetsledningsbeslut", vilket kraftigt har ifrågasatts.

I utredningen framkommer också att omorganisationen inte föregicks av någon riskanalys.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) säger till TT att han själv inte tagit del av Statskontorets rapport och därför inte heller kan kommentera innehållet.

– Men rent allmänt kan jag säga att jag ser fram emot Statskontorets utredning.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset