Besöksnäringen växer så det knakar. Inte minst i Göteborg. Gothia Towers har utökats med 450 nya hotellrum och scenen ”The Theatre” i och med ombyggnaden. Det har också fått den anslutande restaurangverksamheten hotellet att slå i taket.

Christina Bloom
Mars Rofors driver åtta restauranger, men att hitta rätt personal är en utmaning för honom.

Mats Rofors, restaurang­direktör på hotell- och restaurangkomplexet  Gothia Towers, anställer nya medarbetare på löpande band. Under två månader har restaurangverksamheten kunnat expandera med tre restauranger. 

I dag driver han sammanlagt åtta restauranger, ut­över mäss- och bankettverksamheten. Men att hitta nyckelpersonerna som ska arbetsleda serveringspersonal, kockar och andra yrkespersoner i verksam­heten, är tufft.

►LÄS MER: Här kan du hitta en spännande utbildning

– Vi kommer att behöva sex till åtta personer i arbetsledande ställning under 2015. Men tillgången på kompetens är otroligt svår. Det kräver en teoretisk på­byggnad, man måste kunna en del ekonomi, arbetsrätt och en del lagar och förordningar för att vara kvalificerad. 

Enligt Peter Thomelius, utbildnings- och HR-chef på branschorganisation Visita, befinner sig många arbets­givare inom besöksnäringen i Västsverige, men även i Malmö och Stockholm, i samma sits.

– Branschen är i stort behov av YH-utbildningar. Fler jobbar i köket och när man uppnår en viss volym så behöver man ha en köksmästare, restaurangchef eller andra i arbetsledande position, därav vikten av YH-utbildningar. 

►LÄS MER: Här är pluggen som leder till jobb

Antalet godkända YH-utbildningar inom området är ungefär detsamma som föregående år. Men sam­tidigt har efterfrågan på kompetensen ökat och fler utbildningsanordnare fått avslag på sina ansökningar. 

– Vi är en bransch som fortsätter att växa och skapa jobb och det måste man också ta hänsyn till när man tilldelar platser på yrkeshögskolan. En underdimensionerad yrkeshögskola får allvarliga konsekvenser för tillväxten och jobben. Budskapet till politikerna är att det behövs fler platser på yrkeshögskolan överlag. Och självklart vill vi ta del av fler platser till vår bransch.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset