Kronfågel varnar för dessa produkter.
Kronfågel varnar för dessa produkter.

Kronfågel uppmanar kunder att återlämna Minutkýckling som tillverkats den 30 augusti. Partiet har sålts hos alla stora livsmedelskedjor.

Återkalllelsen gäller tre varianter av produkten Minutkyckling, som producerats i Kronfågels anläggning i Valla utanför Katrineholm.

Produkterna har bäst före-datum den 27 september 2018. De säljs som Minutkyckling i varianterna Ceasar, BBQ och Classic.

Sålda till samtliga stora kedjor

Kycklingprodukterna är tilllverkade den 30 augusti och har sålts till samtliga stora livsmedelskedjor över hela landet.

Konsumenter som har produkterna i kyl eller frys uppmanas att lämna tillbaka dem till butiken, och få pengarna tillbaka.

Listeriabakterien är tålig och kan växa även i kylskåpstemperaturer.

LÄS MER: Korv med listeria återkallas 

Listeriabakterien är enligt Folkhälsomyndigheten vanligt förekommande i vår omgivning, och ofarlig för de flesta.

Men den kan vara farlig för personer med nedsatt immunförsvar, bland annat gravida kvinnor, svårt sjuka och äldre personer.

Hos vuxna kan en svår infektion leda till blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation.

En listeriainfektion hos modern kan leda till prematur födsel, fosterdöd eller svår sjukdom (meningit eller sepsis) hos det nyfödda barnet.

LÄS MER: Dödligt listeriautbrott i Sydafrika

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset