Kulturskoleutredningens särskilda utredare Monica Lindgren överlämnar sin rapport till kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).
Kulturskoleutredningens särskilda utredare Monica Lindgren överlämnar sin rapport till kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Ett nytt statsbidrag på 200 miljoner kronor till de kommunala kulturskolorna och ett nationellt kulturskolecentrum. Det är två av förslagen i regeringens kulturskoleutredning. – Det är självfallet något vi ser över, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) till TT.

Utredningen som tillsattes förra våren har letts av professor Monica Lindgren. Syftet har varit att ta fram samlad kunskap om den kommunala kulturskolan och att föreslå åtgärder för att utveckla den och göra den mer tillgänglig och jämlik.

– Det har aldrig tidigare gjorts någon kartläggning. Och det visar sig att skillnaderna mellan kommunerna är väldigt stora, säger Monica Lindgren, när hon presenterar utredningens förslag.

Delat ansvar

Utredningen har inte fastnat för en juridisk ram i form av en kulturskolelag för att tydliggöra kulturskolans nationella intresse, även om utredningen bedömer att det vore mest verkningsfullt. I stället föreslår utredningen en rad nationella mål som vägledande för den kommunala kulturskolan. Detta bör dock utvärderas efter tre år, och om tillgängligheten och jämlikheten fortfarande brister, så vill utredningen att regeringen gör den kommunala kulturskolan obligatorisk.

– Ansvaret bör inte bara ligga på kommunerna, utan det bör vara ett gemensamt nationellt, regionalt och kommunalt ansvar, säger Monica Lindgren.

För att främja arbetet för att uppnå målen föreslås också att ett nationellt kulturskolecentrum inrättas inom Statens kulturråd, med ansvar för bland annat nationell uppföljning och statistik.

Ny examen

Vidare föreslår utredningen ett helt nytt statsbidrag på 200 miljoner kronor för att främja kulturskolornas utveckling. Huvudinriktning ska vara breddning av konstområden, inkludering och tillgänglighet samt pedagogisk utveckling.

För att öka kompetensen bland lärare föreslås också en ny högskoleexamen i form av en kulturskolepedagog. Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) välkomnar utredningen.

– Helgläsningen är nu räddad. Nu ska vi skicka ut den här på en bred remiss så fort som möjligt, säger Bah Kuhnke, som hoppas kunna återkomma med ett regeringsförslag före valet.

Magnus Eriksson/TT
Regeringens utredning av de kommunala kulturskolorna föreslår ett nytt statsbidrag på 200 miljoner kronor. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset