Kvinnor som jobbar på äldreboende är den grupp i samhället som har allra högst sjukfrånvaro. Arkivbild.
Kvinnor som jobbar på äldreboende är den grupp i samhället som har allra högst sjukfrånvaro. Arkivbild.

Kvinnor som jobbar i särskilt boende för äldre och funktionsnedsatta har allra högst sjukfrånvaro. Män har högst sjukfrånvaro inom transportbranschen, enligt ny statistik på branschnivå från Försäkringskassan.

Av 1 000 kvinnor anställda i särskilt boende är 200 sjuka. Inom förskola, som kommer på andra plats, är antalet 171 sjukfall per 1 000 sysselsatta.

För män inom transportbranschen går det 105 sjukfall per 1 000 sysselsatta. Även byggsektorn är hårt utsatt.

Olycksrisker, tunga lyft och obekväma arbetsställningar är några av förklaringarna till varför sjukfrånvaron är högst i dessa branscher, enligt Försäkringskassan. Höga krav i kombination med små möjligheter att påverka arbetssituationen kan också inverka.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset