Kvinnor  tjänar på  att förhandla om lönen Anna Wallin jobbar som kommunikatör på Stockholms stad och har löneför- handlat flera gånger med goda resultat. Hon tror att kvinnor är mer vana att söka information och därför lyckas allt bättre i förhandlingssammanhang. – Givetvis är det inte alltid så, men generellt kan man väl säga att kvinnor läser instruktionsböcker och tar reda på hur saker fungerar medan män testar sig fram, samma sak gäller säkert när vi förhandlar lön.
Kvinnor tjänar på att förhandla om lönen Anna Wallin jobbar som kommunikatör på Stockholms stad och har löneför- handlat flera gånger med goda resultat. Hon tror att kvinnor är mer vana att söka information och därför lyckas allt bättre i förhandlingssammanhang. – Givetvis är det inte alltid så, men generellt kan man väl säga att kvinnor läser instruktionsböcker och tar reda på hur saker fungerar medan män testar sig fram, samma sak gäller säkert när vi förhandlar lön.

Över 8 000 kronor om året. Så mycket kan en kvinna tjäna på att löneförhandla individuellt.

Över 8 000 kronor om året. Så mycket kan en kvinna tjäna på att gå in till chefen, sätta sig ner och löneförhandla – öga mot öga, enligt en ny undersökning.

En kvinnlig akademiker som förhandlar sin lön individuellt tjänade under 2010 över 8 000 kronor – eller 1,9 procent – mer än sina kvinnliga kolleger som inte gjorde det. Även männen tjänade på att själva sköta snacket – men inte alls lika mycket. De män som träffade chefen för ett lönesamtal tjänade bara 0,6 procent mer än de som företräddes av facket.

Uppgifterna bygger på en enkätundersökning där Saco lät 160 000 medlemmar svara på frågor om sin löneutveckling.

– Jag tror att kvinnorna är mycket medvetna om att det finns en strukturell löneskillnad mellan kvinnor och män, och är bra på att lyfta fram det här under lönesamtalet, säger Håkan Regnér, som är ekonom på Saco.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset