Lägg undan störande mobiltelefonerna under lektionstid. Lärarna ska inte behöva säga till varje lektion, skriver insändarskribenten.

Mobiltelefoner har i dag blivit ett måste för alla ungdomar. Man kan prata i den, man kan söka i den och man kan spela på den. Ett mästerverk som har fått ett gott rykte om sig – men även dåligt. Det dåliga med telefoner är att vi som ungdomar har en vilja att använda dem vid tillfällen då det är som mest störande för resten av omgivningen.

Jag som gymnasieelev vet hur störande det blir för resten av eleverna när någon tar fram sin mobil och läraren tvingas stoppa redovisningen för att säga till eleven att ta undan mobilen. Tyvärr kommer telefonen fram igen efter en liten stund och då får läraren ännu en gång stoppa undervisningen och säga till eleven. På detta vis ska det inte vara. En lärare ska inte behöva säga till varje lektion.  

Mobiltelefoner hör inte hemma på lektionstid överhuvudtaget, de skall läggas ljudlöst eller avstängda i ryggsäckarna, där de inte stör under lektionstid. Du har tid att kolla telefonen under rasterna. Arbetsro i klassrummet är viktigt eftersom vi har det tillräckligt stressigt som det är att nå kunskapsmålen i alla ämnen.

Gymnasieelev

Vill du nå ut till Metros miljonpublik?   Läs här om hur du gör för att skicka in en insändare.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Insändare