Barbro Westerholm.
Barbro Westerholm.

Röster höjs med jämna mellanrum för att användningen av cannabis bör avkriminaliseras och till och med legaliseras i Sverige. Det vore en farlig väg att gå. En del likställer cannabis med alkohol men det är helt fel. Alkohol förbränns snabbt i kroppen medan cannabis stannar kvar i kroppen längre än andra droger. Cannabis har en rad andra allvarliga skadeverkningar. Ovana cannabisrökare kan drabbas av panikliknande ångest. Användare löper ökad risk för psykosutveckling. Regelbunden användning av cannabis leder till beroende för en av tio brukare och är en inkörsport till mer avancerat missbruk av illegala droger, enligt rapporten "Skador av hasch och marijuana".

LÄS MER: Så här kan cannabis påverka dina hjärnceller

Nu höjs röster för att cannabis också ska kunna användas för självmedicinering, till exempel mot smärta. Men självmedicinering med ämnen som inte genomgått den kontroll vi kräver för läkemedel innebär klara risker, inte minst när det gäller cannabis.

I Sverige finns ett godkänt läkemedel som innehåller cannabisextrakt. Läkemedlet är en munspray som läkare kan förskriva till patienter för att lindra symtom relaterade till muskelstelhet vid multipel skleros (MS). Att det är godkänt som läkemedel innebär att det testats med avseende på innehåll och att nyttan med behandlingen vid just den här indikationen visats inte stå i missförhållande till riskerna.

Det händer att läkare förskriver ett läkemedel för hälsoproblem medlet inte är godkänt för, så kallad "off label"-förskrivning. Det kan hen göra om det inte finns något läkemedel för problemet i fråga eller annan behandling visat sig inte fungera. Här är det viktigt att läkaren noga följer effekterna av behandlingen.

LÄS MER: Jag tog cannabis mot min smärta – nu ska jag åtalas 

Mot bakgrund av den forskning som finns om cannabis egenskaper vill jag starkt avråda från självmedicinering med det. Däremot vore det intressant om något läkemedelsföretag tog sig an att under väl kontrollerade former genomföra klinisk prövning av extrakt från cannabis för till exempel smärtbehandling. Då skulle vi kunna få fakta om nytta och risker med sådan behandling.

Barbro Westerholm 

Leg. läkare, riksdagsledamot (L)

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Politik Hälsa