Claes Jansson

Årets bokmässa äger rum den 24-27 september på Svenska Mässan i Göteborg, och Lärarnas Riksförbund anordnar ett fullspäckat program och har en egen monter på mässan. Här är några exempel på seminarier som är intressanta för dig som lärare eller förälder.

Torsdagen den 24 september klockan 16.15 i K2.

Som en osynlig sten i mitt hjärta

Om hiv och aids i Sverige och världen. Samtal och föredrag med Mona Sahlin, Henning Mankell, Andreas Lundstedt, Lars-Olof Kallings, Elaine Vocelka, Neo Chitombo, Zohira Merah, Bengt Westerberg, Metta Fjelkner, Elisabet Andersson.

Moderator: Annika Hagström, journalist.

Seminariet avslutas cirka 18.00. Därefter uppträder Alcazar.


Fredag den 25 september klockan 10.00-10.45

Klartext om hiv och aids

Vad kan skolan göra i hiv/ aidsfrågan? Har hiv/ aids blivit en icke-fråga bland svenska ungdomar? Skolan är den viktigaste vägen att nå ut med kunskapen om denna sjukdom. Hur kan man bäst arbeta med frågan i skolan? Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner talar om behovet av förebilder med kurator Christina Ralsgård, Hiv-skolan, Karolinska Sjukhuset, Rebecca Bengtsson, elev, samt Anders Hansson, lärare på Rudbeckskolan i Sollentuna.

Moderator: Annika Hagström, journalist.


Fredag den 25 september klockan 11 .00-11.45

Att se eleven

Lusten att lära om världen och sig själv är en av de viktigaste uppgifterna en lärare har att förmedla, skriver Christina Monthan Axelsson i sin bok Fågelflickor och frusna pojkar, som getts ut i samarbete med Lärarnas Riksförbund. Hon har arbetat som ämneslärare på grundskolan och gymnasiet, som speciallärare och som lärarutbildare i ämnet svenska och specialpedagogik på lärarhögskolan.

Hon samtalar med Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbunds ordförande, om synen på kunskap och hur man skapar tillit mellan elev och lärare.

Samtalsledare: Dorotea Bromberg, förläggare. 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset