Sissela Nordling Blanco och Lisa Palm.
Sissela Nordling Blanco och Lisa Palm.

En av de stora demokratiska utmaningarna i dagens Sverige är att få människor att engagera sig politiskt och utöva rätten på att påverka. Antalet medlemmar i de politiska partierna har sjunkit stadigt, särskilt bland unga. Feministiskt initiativ menar, liksom demokratiutredningen, att fler borde få vara med och forma framtiden. Dags för 16-åringar att få rösta!

Demokratiutredningen ”Låt fler forma framtiden” är nu ute på remiss. I utredningen slås det fast att ungas möjligheter till inflytande behöver stärkas. Ett förslag är att landets kommuner ska ha möjlighet att genomföra en försöksverksamhet med rösträtt från 16 år i valen 2018 och 2022. Feministiskt initiativ som redan driver frågan om sänkt rösträttsålder kan inte annat än att hålla med.

►LÄS MER: Nej, Fi vill inte ”avveckla hela det svenska försvaret”

Förslaget om sänkt rösträttsålder tar sin utgångspunkt i riksdagens målsättning för ungdomspolitiken – att alla ungdomar ska ha makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Med de långa mandatperioder vi har, fyra år mellan riksdagsvalen och fem mellan EU-valen, hinner många bli över 20 år innan det är dags att rösta. Genomsnittsåldern för förstagångsväljare är i dag 20 år.

Feministiskt initiativ menar, liksom demokratiutredningen, att fler borde få vara med och forma framtiden och hoppas att förslaget ska få fler unga att gå till valurnorna. Det handlar om att stärka ungas formella möjligheter att påverka och tillvarata ungas politiska intresse och engagemang, men också om att främja ett långsiktigt högt valdeltagande. Det går att se en tydlig koppling mellan sänkt rösträttsålder och ett ökat politiskt intresse bland unga mellan 18-25 år.   

Sverige skulle inte vara ensamt med en rösträttsålder från 16 år. I flera länder är det redan så. Och att Sverige nu behöver smörja sina demokratiska kugghjul genom en sänkt rösträttsålder är tydligt.

►LÄS MER: Insändare: ”Dra in rösträtten för pensionärer”

Även om en demokrati inte låter sig avgränsas till partipolitik och rösträtt så är ändå rösträtten central i frågan om vilka grupper som anses vara värda en plats i samhället. Vi ser det i rösträttens historia som ständigt tryckt på vikten av nya och bredare perspektiv och därmed breddat vilka som får ingå i gruppen ”demos” i demokrati.

Vi ser dock att frågan om att inkludera fler unga i rösträtten inte ställer sig automatiskt lika med ökad demokrati i samhället. En sänkning av rösträttsåldern är en del av något större där vi behöver tackla frågan om ungas makt och inflytande från flera håll. Här spelar skolan en stor roll för att inkludera demokratins processer och mänskliga rättigheter på ett tydligare sätt i undervisningen, i enlighet med befintlig skollag vad gäller barns kunskap om sina egna rättigheter.

Därför har Feministiskt initiativ i Stockholm drivit på för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter i skolan och främjar också ungas egen organisering. Vi kommer att fortsätta driva frågan om ungas egenmakt på många plan. Ett plan är det parlamentariska inflytandet - därför förslår vi en sänkning av rösträttsåldern till 16 år.

Sissela Nordling Blanco (Fi), ansvarig för mänskliga rättigheter i Stockholms stad

Lisa Palm (Fi), kommunfullmäktigeledamot Stockholm stad 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset