Det är dags att stärka elevers rättssäkerhet, skriver Emil Gustavsson, ordförande Sveriges Elevkårer. 
Det är dags att stärka elevers rättssäkerhet, skriver Emil Gustavsson, ordförande Sveriges Elevkårer. 

För många elever innebär skolstarten att de kommer möta obehöriga lärare som inte har rätt att sätta betyg. Det är därför dags införa möjligheten att ompröva betyg, skriver Emil Gustavsson, Sveriges Elevkårers ordförande.

I dagarna börjar skolan för svenska elever. För många utav dem innebär skolstarten att de kommer möta en lärarbrist och obehöriga lärare som inte har rätt att sätta betyg. Det finns anledning att tro att många betyg därför kommer sättas på fel grunder. Det är därför dags att på riktigt stärka elevers rättssäkerhet och införa möjligheten att ompröva betyg.

I Sverige värnar vi på många områden om medborgarnas rättssäkerhet. Det sker exempelvis genom exempelvis möjligheten att överklaga och ompröva myndighetsbeslut. Tanken är att individens maktställning gentemot det offentliga ska utjämnas. Betygsättning är en form av myndighetsutövning men kan idag inte omprövas om eleven upplever sig blivit orättvist behandlad. Detta trots att betygen har en stor påverkan på framtida livschanser.

►LÄS MER: Debatt: Tusentals lärare saknas – så gör vi yrket mer attraktivt

Samtidigt upplever elever idag att de stundvis får ett orättvist betyg och att läraren bedömer andra saker än rena kunskaper. Enligt en undersökning som Sveriges Elevkårer och Lärarnas Riksförbund gjorde 2014 upplever majoriteten av de 1000 tillfrågade eleverna att de någon gång fått ett orättvist betyg satt. Samtidigt visar Skolverkets senaste utvärdering av betygssystemet att 8 av 10 elever tycker att läraren ger rättvisa betyg. Slutsatsen är därför att det generella förtroendet för betygssystemet är högt bland elever men att enskilda betyg sätts på felaktig grund.

Många gånger hörs argumentet att omprövning av betyg skulle innebära en gigantisk ökad administration för lärare. Undersökningarna, som ovan nämnts, visar dock på att det enbart kommer vara vissa elever som vill ompröva enskilda betyg – snarare än att alla elever vill ompröva samtliga betyg.

Norge, Finland och Tyskland är bara några exempel på länder som förstått vikten av att ha en rättssäker betygssättning. I dessa länder finns idag möjligheten för elever att ompröva slutbetyg. Även om skolsystemen ser annorlunda ut i dessa länder så kan man ställa sig frågan varför det skulle fungera där men inte i Sverige?

►LÄS MER: Debatt: Tre dåliga beslut som har förstört för många lärare och elever

Från dessa länder kan vi även hitta inspiration kring hur en omprövning skulle kunna gå till. I Finland kan elever begära en omprövning av ett slutbetyg till skolans rektor som då är skyldig att granska betygsunderlaget tillsammans med den lärare som satte betyget. Därefter fattar läraren och rektorn tillsammans ett beslut om att höja elevens betyg eller inte. Detta är även en metod som den svenska Betygsprövningsutredningen föreslog 2010.

Betygsprövningsutredningen är inte ensam om att föreslå att omprövning av betygssättning, av principiella skäl, bör införas i Sverige. Frågan har sedan länge diskuterats i svensk skola och många statliga utredningar har föreslagit samma sak. Ingen regering har dock velat gå hela vägen. Det är fegt och hänsynslöst gentemot elever då man som politiker ska man värna om medborgarnas rättssäkerhet.

Skolan ska vara fundamentet i vårt demokratiska system. En förutsättning för att nå dit är att skolan verkar under samma regler som övriga samhället gör. Därför borde regeringen nu införa möjligheten för elever att ompröva sina slutbetyg.

Emil Gustavsson, ordförande Sveriges Elevkårer

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Debatt