Malin Rimmö och Joar Forssell från LUF.
Malin Rimmö och Joar Forssell från LUF.

En vän åkte nyligen Uberpop med en man som bara varit i Sverige i sex månader och ännu inte lärt sig svenska. Det hindrade honom dock inte från att arbeta. Med GPS:en inställd på turkiska gick resan helt utan problem. Hur lång tid en förare varit i Sverige, vilket språk hen kan eller om hen har en taxilicens kvittar. Det är ett bra första arbete, och Sverige behöver fler som arbetar. Tyvärr tvingas nu Uberpop att lägga ner, detta på grund av våra föråldrade lagar och regler. Det är dags att omreglera taxi- och arbetsmarknaden för fler i arbete och mer marknad.

►LÄS MER: Så här enkelt ser du ditt betyg på Uber – steg för steg

Slopa licenskrav för alla yrken som inte kräver en akademisk högskoleexamen. Uber och andra moderna tjänster är ofta bättre på att försäkra kunden om säkerhet, trygghet och kvalitet. Det är helt enkelt så att en marknad där våra val tillsammans pekar ut vem som är den bättre taxiföraren fungerar bättre än ett stelbent licenssystem. Samtidigt står det taxiförbundet, eller motsvarande i andra branscher, fritt att lansera en egen licens. Om kunden så önskar kan hon välja endast utförare med licens. På så vis öppnas marknaden upp för mer konkurrens, lägre trösklar och mer konsumentmakt. Då kan både kvalitet och trygghet öka, för vem bedömer det bättre än konsumenten?

Slopa systemet med arbetstillstånd. Oavsett hur länge en person varit eller tänker vara i Sverige är det bättre för alla om hon arbetar än om hon inte gör det. Vidare är det fel att hindra någon från att arbeta som själv vill det. Den som vill arbeta och bygga samhället med oss andra ska inte stoppas. I dag krävs tillstånd för att få bidra genom arbete, samtidigt kan människor befinna sig här även utan. Kravet på arbetstillstånd gör att personer som vill arbeta, bidra och självförverkliga i stället hålls utanför arbetsmarknaden och riskerar att hamna i utanförskap.

Slopa anställning som kvalifikationsgrund för välfärdstjänster och ersätt det med ett neutralt inkomstkrav. För att även kontraktsanställda, som till exempel i delningstjänster, ska kunna ta del av välfärdsystemen måste intjänandet ske på annan grund. I stället för dagens system baserat på anställning bör vi omreglera och låta nivån av tjänsteinkomster bestämma om personer ska omfattas av arbetsmarknadens trygghetssystem. Ett sådant krav skulle vara neutralt inför om personers inkomster kommer från utförande av tjänster eller en klassisk anställning.

►LÄS MER: Uber lägger ner kontroversiella Uberpop

Uber och andra delningstjänster ger människor en inkomst och en chans bidra i stället för att slås ut i utanförskap. Vi måste anpassa oss efter tiden vi lever i. Ett mer avreglerat system är flexiblare för att världen förändras och klarar bättre av att skapa nya jobb när verkligheten förändras. Delningsekonomin kan skapa inkomstmöjligheter för hundratusentals nyanlända. I stället för att stå i vägen och krama gamla system och regleringar bör regeringen avreglera arbetsmarknaden och öppna upp för att fler ska få en första inkomst.

Joar Forssell

Förbundsordförandekandidat Liberala ungdomsförbundet

Malin Rimmö

Arbetsmarknadspolitisk talesperson Liberala ungdomsförbundet

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Debatt