Poliser som går in i ett hem och upptäcker barn som far illa har en skyldighet att anmäla det till socialnämnden. Den skyldigheten gäller inte för anställda inom Tullverket.
Poliser som går in i ett hem och upptäcker barn som far illa har en skyldighet att anmäla det till socialnämnden. Den skyldigheten gäller inte för anställda inom Tullverket.

Brottbekämpande myndigheter ska larma socialen när barn misstänks fara illa. Men lagen gäller inte för Tullverkets anställda.– Vi träffar återkommande på barn i missbrukarmiljöer men många kollegor vet inte vad de ska göra, säger en tulltjänsteman.

När Tullverkets anställda utreder misstänkta smugglingsbrott eller narkotikabrott kommer de i kontakt med miljöer där det även finns barn.

– Vi gör ju husrannsakningar i princip dagligen runtom i hela landet och träffar ofta på barn, eller ser att det bor barn i missbruksmiljöer, säger en tullinspektör till TT.

Inga fastställda rutiner

Polismyndigheten är skyldig att larma socialtjänsten när man kommer i kontakt med barn som far, eller misstänks fara illa. Det samma gäller för Säkerhetspolisen som nyligen, i ett möte med bland annat Barnombudsmannen (BO), försäkrade att man tar den så kallade anmälningsplikten på allvar.

Men Tullverket omfattas inte om bestämmelserna i socialtjänstlagen och i myndighetens nationella utredningskoncept – som rymmer alla rutiner för hur man ska jobba – finns inte mycket till stöd att hämta.

– Vi har inga fastställda rutiner för hur vi ska göra när vi misstänker att barn far illa, inga telefonnummer och inga framtagna anmälningsrapporter.

Beslutet att kontakta socialtjänsten landar i mångt och mycket på den enskilde tjänstemannen som själv får ta reda hur hen ska göra och vart hen ska vända sig.

Enligt den inspektör som TT pratat med är det inte så att de som gör husrannsakningar inte förstår hur allvarligt det är att ett barn far illa.

– Men det här ingår inte i vår utbildning. Jag tror att vissa kanske inte gör en anmälan av rädsla för att de bryter mot förundersökningssekretessen om de kontaktar socialtjänsten.

Inväntar konsekvensanalys

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg är kritisk till nuvarande ordning.

– Det är nödvändigt att Tullverket skärper sina rutiner för att uppmärksamma socialtjänsten när barn far illa, säger han.

Malmberg tycker också att det kan finnas anledning att ändra i socialtjänstlagen så att även Tullverket nämns där.

TT har kontaktat Tullverket för att få svar på om några planerade förändringar är på gång. I det långa skriftliga svaret står bland annat:

"Vi har uppmärksammat problematiken och i samband med föredragning av en remiss om barnkonventionen i slutet av september föreslås att Tullverket ska genomföra en konsekvensanalys".

Vidare steg uppges bero på vad denna konsekvensanalys visar.

"Nästa steg kan vara antingen en hemställan om ändring av socialtjänstlagen eller någon form av handläggningsstöd för personalen".

Ludvig Thunman / TT
Kraven på Tullverket när det gäller barn är inte lika hårda som på Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset