På 40 år har fetma bland män tredubblats.
På 40 år har fetma bland män tredubblats.

En femtedel av världens vuxna kommer att lida av fetma år 2025. En ny studie visar att världen omöjligt kan klara FN:s mål att bromsa utvecklingen av övervikt.

Ökningen av fetma går snabbt uppåt vilket betyder stora konsekvenser för människors hälsa, rapporterar The Guardian. En ny studie från Storbritannien visar att om utvecklingen fortsätter att gå åt samma håll kommer en av fem vuxna lida av fetma år 2025. 

►LÄS MER: Fetma hos mamman ger hög födelsevikt

– Över de senaste 40 åren har vi gått från en värld där undervikt var mer än dubbelt så vanligt som fetma, till en värld där fler människor lider av fetma än undervikt, säger en av författarna till studien, professor Majid Ezzati vid Imperial College London, till The Guardian. 

Resultaten visar att den engelskspråkiga delen av världen är särskilt drabbad där Australien, Canada, Irland, Nya Zeeland, Storbritannien och USA ligger i topp. Forskarna uppskattar även att 38 procent av Storbritanniens män och kvinnor kommer lida av fetma om nio år. FN har satt upp mål för att fetman i världen ska minska, men enligt studien går utvecklingen år helt fel håll. 

– Om den nuvarande trenden fortsätter kommer inte världen bara att misslyckas med målet att hejda ökningen av fetma, utan fler kvinnor kommer att vara kraftigt överviktiga 2025, säger Majid Ezzati. 

►LÄS MER: Fetma ovanligt i innerstan

Fetma mäts i BMI, body mass index, och ett BMI på över 35 räknas som extrem fetma. Forskarna bakom studien ser en extrem ökning av BMI över hela världen där det har dubblats hos kvinnor och över tredubblats hos män de senaste 40 åren. 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Hälsa