Enligt WHO finns det inga bevis att ansiktsskydd är effektivt mot luftföroreningar. Arkivbild.
Enligt WHO finns det inga bevis att ansiktsskydd är effektivt mot luftföroreningar. Arkivbild.

Varje år dör över sex miljoner människor världen över i sjukdomar som kan kopplas till luftföroreningar, enligt en studie från WHO.– Det är i första hand ganska vanliga sjukdomar, som hjärtinfarkt och lungcancer, säger Tom Bellander, professor vid KI.

Nio av tio andas dålig luft och sämst är den i världens städer. Men luftkvalitén på landsbygden är ofta sämre än vad många tror, enligt Världshälsoorganisationen WHO:s experter, som i dag offentliggör en ny studie om världens luftkvalitet.

Eftersom luften är global drabbas alla människor i hela världen av smutsiga utsläpp men värst drabbade är Sydostasien och västra Stillahavsområdet – inklusive Kina, Malaysia och Vietnam. Närmare 90 procent av alla dödsfall som kan kopplas till luftföroreningar sker i utvecklingsländer.

Bidragande orsak

Men att räkna antalet som dör till följd av luftföroreningar ger en oklar bild eftersom det ofta bara är en av flera bidragande orsaker till att någon dör i exempelvis hjärtinfarkt vid hög ålder, säger Tom Bellander professor vid centrum för arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet.

– Jag tycker man ska titta på förändringarna i medellivslängd. Beroende på vilka luftföroreningar man räknar på, så påverkas den med mellan ett halvt och ett år för Sveriges befolkning. Och det är ganska stor effekt, säger han till TT.

Inneffektiva strategier

Många av de strategier som antagits för att skydda människor från förorenad luft är ineffektiva, enligt studien. Exempelvis hjälper de varningssystem kring dålig luftkvalitet som bland annat används i Kinas huvudstad Peking befolkningen föga.

Att stanna inomhus under en dag med extremt dålig luftkvalitet är helt enkelt inte lösningen på problemet. Inte heller tycks ansiktsskydd vara ett framgångsrikt vapen mot smutsig luft då det inte finns några bevis för att de är särskilt bra på att filtrera bort de farliga partiklarna.

Efterlyser krafttag

För att minska föroreningarna i världen efterlyser WHO krafttag för att minska antalet fordon på vägarna och förbättra avfallshanteringen. Dessutom bör bra bränsle för matlagning uppmuntras, speciellt i fattigare delar av världen där träkol ofta används vid matlagning.

Men Sverige har dock lyckats minska luftföroreningarna under lång tid, säger Bellander.

– Det är svårt att bevisa, men det är inte orimligt att tänka sig att den förlängning av livstiden som har skett sedan efterkrigstiden beror på mindre luftföroreningar från framförallt oljeeldning, säger han.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset