Enkla jobbreformen är en liberal välfärdsreform av historiska mått. Den är genial i sin enkelhet, men också i sin tydlighet. Det är en humanistisk reform som syftar till att skapa livschanser för alla, samtidigt som den ökar värdet och incitamenten för utbildning, skriver Johan Duvdahl, aktiv i Liberalerna Bromma.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Vad kommer att bli 2018 års vals viktigaste fråga? Många kommer nog att svara något av: skola, polis, försvar, migration eller integration. Jag tror Sverige närmar sig ett vägval. Valet 2018 är otroligt viktigt. Vilken riktning ska vi gå och hur ska vi lösa dagens och framtidens utmaningar.

Den här artikeln handlar om vad jag tror kommer vara den viktigaste valfrågan 2018; hur vi skapar livschanser för alla i samhället. Det jag pratar om är det som kallas ”enkla jobb”. En helt ny kategori av jobb som indirekt och till viss del kan hjälpa oss lösa många av både dagens och framtidens utmaningar.

Det finns kritik mot införandet av enkla jobb i Sverige; vissa debattörer anser att enkla jobb sänker statusen på vissa yrken, det är omodernt och att det skapar låglönefällor. Facken argumenterar istället att breda löneökningar är den magiska lösningen.

LÄS MER: Debatt: Det brinner i mig när jag ser hur lata vi blir av städhjälp

Jag vill med bestämdhet hävda att detta är helt fel väg att gå. LO-facken har under decennier arbetat för låglönesatsningar. Naturligtvis argumenterar facken för just detta; man är ett särintresse och värnar de arbetande medlemmarnas löner. Men vem ska hjälpa de individer som inte har jobb? Vem ska bryta segregationen? Vem ska skapa livschanser för de individer som inte kommer in på svensk arbetsmarknad? Definitivt inte facken om ni frågar mig.

DN:s ekonomidel har rubriken ”sänkt lön kan ge jobb åt nyanlända” (DN 7/7-2017) och där diskuteras Tysklands arbetsmarknadsreformer på 2000-talet och vikten av “minijobben” med låga löner. I motsats står Sverige. Av en nyligen publicerad rapport framgår att Sverige har Europas kanske lägsta lönespridning och högsta ingångslöner. I kombination med höga skatter skapar det dåliga förutsättningar för framväxten av jobb. Detta gör det svårt att komma in på arbetsmarknaden och skapar låga incitament till utbildning. Ytterligare exempel på artiklar i ämnet kan fylla bibliotek.

Vad är då kärnan i disskusionen? För mig handlar enkla jobb inte om att sänka statusen på vissa yrken som facken vill påstå. Enkla jobb handlar istället om att skapa jobb som inte finns idag. Jobb som har rationaliserats bort. Jobb som inte utförs eftersom det inte varit lönsamt eller kostnadseffektivt. Enkla jobb handlar om att skapa möjligheter för ungdomar, invandrare och långtidsarbetslösa att få in en fot på arbetsmarknaden. Enkla jobb handlar om att få det första jobbet. Enkla jobb handlar i längden om att alla individer i vårt avlånga Sverige ska kunna skapa en framtid i ett land som är fantastisk!

Man löser inte arbetslösheten och den tillhörande hopplösheten bland nyanlända, långtidsarbetslösa, lågutbildade och ungdomar genom att ytterligare öka ingångslönerna och minska incitamenten till utbildning.

Enkla jobbreformen är en liberal välfärdsreform av historiska mått. Den är genial i sin enkelhet, men också i sin tydlighet. Det är en humanistisk reform som syftar till att skapa livschanser för alla, samtidigt som den ökar värdet och incitamenten för utbildning.

Enkla jobb behövs! Alla individer behövs!

Johan Duvdahl, aktiv i Liberalerna Bromma

  • 34 år.
  • Uppväxt Ljungaverk, Ånge Kommun. Bor i Bromma.
  • Arbetar som utredare.
  • Ersättare förbundsmöten för Liberalerna Bromma
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset