Liberalernas partiledare Jan Björklund höll sitt sommartal i Göteborg under söndagen. Björklund vill att alla lärare ska vidareutbilda sig på universitet efter minst tio år i yrket.
Liberalernas partiledare Jan Björklund höll sitt sommartal i Göteborg under söndagen. Björklund vill att alla lärare ska vidareutbilda sig på universitet efter minst tio år i yrket.

Högre krav på blivande lärarstudenter – och ett års obligatorisk fortbildning för redan behöriga lärare.Liberalernas förslag på skolområdet får positiv respons från lärarhåll, men löser ingen lärarbrist i närtid.

– Man kommer att behöva ha obehöriga vikarier, men målet är att minska det successivt. På längre sikt är det detta som är lösningen för att fler ska vilja bli lärare och att vi ska ha kvalitet i framtidens lärarkår, säger partiledare Jan Björklund.

Kritik mot regeringen

"Skolan först" var rubriken på hans sommartal på en soldränkt pir på Eriksberg i Göteborg. Inför några hundra åhörare presenterades omfattande förslag i syfte att höja läraryrkets status. Samtidigt kritiserades regeringens utbildningspolitik för att vara valhänt.

– Faktum är att om man går omkring på Fridolins utbildningsdepartement är det svårare att hitta förslag för ökad kunskap i skolan än vad det är att hitta en Pokémon, sade Jan Björklund i sitt tal.

Två miljarder per år är den prislapp Liberalerna sätter på sitt fortbildningsförslag. För alla behöriga lärare ska det enligt förslaget bli obligatoriskt att vidareutbilda sig efter ett tiotal år i yrket. Studierna ska bedrivas inom de egna ämnena, ämnesmetodik eller för att ge behörighet i ytterligare ämnen. Staten betalar 80 procent av lärarens ordinarie lön under studieåret, som också kan delas upp på flera perioder.

Lärarfacken är positiva till satsningen på fortbildning, men Lärarnas riksförbund ogillar att lärarutbildningar enligt förslaget bara ska bedrivas på landet sex största universitet.

"För låga betyg"

Liberalernas förslag, som också omfattar lämplighetsprov och höjda betygströsklar, tycks inte rimma något vidare med det som regeringen presenterade på söndagen: en omfattande utbyggnad av antalet studieplatser på lärarhögskolorna.

– De kommer tyvärr att sökas av studenter som har ganska låga förkunskaper. Jag tror att det är viktigare att höja kvaliteten i lärarutbildningen än att massivt bygga ut platserna och ta in många med låga betyg, säger Jan Björklund.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset