Den globala efterfrågan kommer att öka, enligt UN.
Den globala efterfrågan kommer att öka, enligt UN.

Kapstaden ligger i topp på listan av storstäder som riskerar att få slut på dricksvatten. Men även Sao Paulo och Peking har problem.

Trots att jorden är täckt till 70 procent av vatten råder det brist på dricksvatten på flera håll i världen. FN uppskattar att den globala efterfrågan på rent dricksvatten kommer att öka med 40 procent till 2030 på grund av klimatförändringar och en ökad population, enligt BBC. Idag har över en miljard människor inte tillgång till vatten och över 2,7 miljarder har extrem brist. 

LÄS MER: Så mycket vatten gör du av med – och det här använder vi det till

11 städer som riskerar brist på dricksvatten

Kapstaden, Sydafrika 
Staden har haft problem med extrem torka de senaste åren, vilket har orsakat en brist på vatten.

São Paulo, Brasilien
Under 2015 drabbades staden av vattenbrist, då vattenreservoaren låg under fyra procents kapacitet. Den värsta krisen uppges vara förbi. Men staden ligger fortfarande illa till, då deras huvudreservoar av sötvatten fortfarande ligger under 15 procent.

Bangalore, Indien
Indien har stora problem när det gäller vattenföroreningar. I och med bostadsexplosionen har staden svårt att få vatten- och avloppssystemen att fungera.

Peking, Kina
Kina har stora problem med både luft- och vattenföroreningar och landets vattenreserver har gått stadigt neråt.

Kairo, Egypten
Nilen står för 97 procent av Egyptens vattenförsörjning, men på grund av föroreningar beräknar FN att landet kommer lida av vattenbrist vid 2025.

Jakarta, Indonesien
Likt många kuststäder hotas Jakarta av stigande havsnivåer. Situationen har förvärrats då mindre än hälften av stadens invånare har tillgång till vatten, vilket resulterar i illegalt byggda brunnar som tömmer landet på vatten.

Moskva, Ryssland
Landet lider av föroreningsproblem, vilket är ett direkt resultat efter den industriella framfarten under Sovjettiden.

Istanbul, Turkiet
På senare år har staden upplevt en brist på vatten under de torrare perioderna.

Mexiko city, Mexiko
Staden har länge haft problem med vattenbrist. Delvis på grund av föroreningar, men även på grund av problem med rörläggningen i staden.

London, England
Staden tar det mesta av sitt vatten från floderna Themsen och Lea. Uttömningen kommer på sikt leda till en vattenbrist. FN uppskattar att staden kommer få problem vid 2025.

Tokyo, Japan
Staden förlitar sig på ytvatten, alltså sjöar, regn och smält snö. Detta vattnet behöver hämtas och under torrare månader riskerar staden att lida av vattenbrist.

Miami, USA
Saltvatten läcker in i stadens akvifer, alltså en geologisk bildning som lagrar grundvatten. I och med stigande havsnivåer kommer Miami få problem med vattenbrist.

BBC

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset