Ska vi lita på våra barndomsminnen? Nej, säger ny forskning 20 procent av alla människor har minnen från saker som inte har hänt. Fenomenet kallas infantil amnesi.

Berättar dina kompisar om hur de lärde sig gå – medan du tidigast kan dra dig till minnes saker som hände i treårsåldern?

De har förmodligen fel, du har rätt.

Ny forskning visar att 20 procent av oss har minnen från saker som aldrig hänt. I många fall beror det på att de flesta vuxna inte kan komma ihåg något före tre till fyra års ålder. Fenomenet kallas infantil amnesi och kan ha många förklaringar.
– Det kan bero på att hjärnan inte är tillräckligt mogen i så tidig ålder för att behålla långtidsminnen.

Språket, som verkar vara viktigt för att komma ihåg saker, är heller inte tillräckligt utvecklat i tidig ålder. Minnet finns alltså, men vi kommer inte åt det, säger Ola Sternäng vid Stockholms universitet.

Många barn före och runt tre år har svårt att veta säkert vad som är källan till deras information. De vet inte heller om handlingen som de ska komma ihåg gjordes på riktigt eller bara på låtsas. Som en konsekvens av detta kan barn i treårsåldern tänkas vara extra känsliga för att framställa så kallade falska minnen, alltså påhittade minnen.
– Detta här blir mycket bättre i tre till femårsåldern. Falska minnen om barndomen kan dock smyga sig in även långt högre upp i åldrarna, säger Ola Sternäng.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset