Lovisa Bengtsson på Livlinan hjälper unga som är anhöriga eller vänner till personer med psykisk ohälsa.
Lovisa Bengtsson på Livlinan hjälper unga som är anhöriga eller vänner till personer med psykisk ohälsa.

Barn och unga får ofta stötta när föräldrar eller vänner mår dåligt. "Många av dem bär en stor börda". Nu startar göteborgare hemsida för unga med psykiskt sjuka i sin omgivning.

Göteborgsföreningen Suicidprevention i Väst har startat hemsidan Livlinan. De uppskattar att mellan 100 000 och 200 000 unga lever med en förälder med psykisk ohälsa. Eftersom bara tre till fyra procent söker vård får i stället barnen många gånger ge stöd.

– Många av dem bär en stor börda och känner ett stort ansvar för sina anhöriga och får inte det stöd de behöver, säger Lovisa Bengtsson på Livlinan.

På livlinan.org kan unga som har en närstående med psykisk ohälsa läsa på om olika tillstånd och diag-noser, höra vad andra har för erfarenheter och ställa frågor.
– Den här gruppen blir lätt bortglömd eftersom de inte är direkt drabbade av psykisk ohälsa. Men många mår ju dåligt för att de är närstående också, säger Lovisa Bengtsson.

Det är inte bara föräldrar som behöver hjälp, många stöttar också sina vänner.
– Ungdomarna i åldern 20 och neråt stöder sina kompisar i hög grad. Det innebär att man som 16-17-åring kan få ta ett väldigt tungt ansvar för sin kompis som kanske inte vill leva längre. Därför är det jättebra att livlinan finns, säger Ingela Skärsäter, professor på Sahlgrenska Akademin.

År 2010 tog 174 personer i Västra Götaland sitt liv. Eftersom psykisk ohälsa går hand i hand med självmord hoppas man att Livlinan kan hjälpa unga att stötta kompisar och föräldrar med självmords-tankar. 
– Man brukar säga att psykisk ohälsa ligger bakom minst 90 procent av alla självmord. Det är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa, säger Lovisa Bengtsson.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset