Lagändringen 2014 fick inte den effekt som politikerna avsett. Nu ska lagen ses över igen. Syftet är att få fler mördare dömda till livstids fängelse.
Lagändringen 2014 fick inte den effekt som politikerna avsett. Nu ska lagen ses över igen. Syftet är att få fler mördare dömda till livstids fängelse.

Fler mördare skulle dömas till livstids fängelse tyckte politikerna. Men i praktiken fick deras lagändring noll effekt, enligt ett tidigare uttalande från Högsta domstolen (HD).

Nu meddelar regeringen att Ylva Norling Jönsson, lagman vid Helsingborgs tingsrätt, fått i uppdrag att se över straffbestämmelserna för mord.

Nya bestämmelser med syftet att skärpa straffen trädde i kraft den 1 juli 2014 men enligt HD har den då gjorda omformuleringen av lagtexten inte förändrat det tidigare rättsläget. Det blir nu utredarens uppdrag att utreda hur bestämmelserna bör utformas "för att åstadkomma ett skärpt straff genom en ökad användning av livstids fängelse", skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2017.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset