Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra och förste vice ordförande Peter Danielsson presenterar välfärdsförslag.
Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra och förste vice ordförande Peter Danielsson presenterar välfärdsförslag.

Moderaterna vill kunna stoppa vinstuttag för välfärdsföretag som inte åtgärdar brister i verksamheten.LO välkomnar utspelet och hoppas på en blocköverskridande överenskommelse.

– Det är positivt om Moderaterna förhoppningsvis nu har insett problemen, sätter sig i ordentliga diskussioner med regeringen och är pragmatiska. Då kanske det går att lägga en proposition som kan gå hem i riksdagen, säger Therese Guovelin, förste vice ordförande för LO.

Hon tycker dock att skillnaden fortfarande är mycket stor mellan LO:s och M:s syn på vinster i välfärden.

– Men som gammal förhandlare vet jag ju att det vore märkligt om Moderaterna skulle sätta sig i blocköverskridande samtal och vara överens redan från början.

Samma krav på alla

M:s välfärdsutspel görs bara ett par veckor innan regeringens utredare ska lägga fram förslag om vinster i välfärden.

– Vi skulle gärna se en bred överenskommelse om den här typen av regler, säger M-ledaren Anna Kinberg Batra.

M vill att samma regler ska gälla för all skola, vård och omsorg, oavsett om den bedrivs av kommuner, landsting eller privata företag. Det innebär att all verksamhet, även den kommunala, måste ha tillstånd. M vill också sätta upp nationella kvalitetskrav. Staten ska se till att de verksamheter som inte klarar kraven åtgärdar bristerna. Om inte väntar sanktioner.

För privata välfärdsföretag ska Skolinspektionen eller Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kunna besluta om vinstuttagsbegränsningar, om en verksamhet under en "längre tid" inte når en "väsentlig del" av uppsatta kvalitetsmål, samt på ett "systematiskt sätt" låter bli att vidta nödvändiga åtgärder.

– Det kan bli vinststopp, helt eller delvis, säger Kinberg Batra.

Inget generellt tal

M vill däremot inte ha ett generellt tak för vinstuttag för privata välfärdsföretag, utan betonar att det viktiga är vilken kvalité de levererar, inte hur de gör det. M är därför också emot att införa nationella bemanningskrav för till exempel äldreomsorgen.

Kinberg Batra bedömer att Allianspartierna står nära varandra i frågan. Sverigedemokraterna meddelar att de sannolikt kan stödja M-förslaget.

Statsminister Stefan Löfven (S) tycker att det är bra att M "förstått att skolan inte är vilken marknad som helst". Vad M-förslagen "står för" återstår dock att se, anser Löfven.

Han påpekar att regeringen har bjudit in de borgerliga och Vänsterpartiet för att den 8 november gemensamt gå igenom betänkandet från utredningen om vinster i välfärden och prata om hur ett förslag skulle kunna se ut.

– Det är klart att vi har all anledning att försöka nå ett förslag som får gehör i riksdagen, säger Löfven

V-ledaren Jonas Sjöstedt står fast vid ett generellt tak, vilket innebär att välfärdsföretagens ägare bara ska få ta ut insatt kapital och "lite ränta".

– Det är väldigt viktigt för oss. Det är det som saknas hos Moderaterna, säger Sjöstedt.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset