REPLIK: I Metro (26/2) uppmanar Anna Velander Gisslén läsarna att sätta stopp för det hon kallar för mjölklobbyn. Hon tar upp allt från miljö och nutrition till hälsa och politik – utan några egentliga sakargument. Mjölk är inte farligt, varken för miljö eller hälsa.

Tvärtom, mjölk är nyttigt och innehåller 18 av 22 av de näringsämnen vi behöver varje dag. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, visar den sammanvägda forskningen att mjölk är en värdefull näringskälla med stor betydelse för hälsan. Enligt samma organisation har svensk mjölk 44 procent lägre klimatpåverkan per liter mjölk jämfört med världsgenomsnittet och två av regeringens miljökvalitetsmål, ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv, är beroende av en levande svensk mjölkproduktion. Svenska mjölkbönder bidrar dessutom till det övergripande generationsmålet som ska säkerställa att vi inte exporterar miljöpåverkan och flyttar matproduktionen utomlands där både djurskydd och miljöhänsyn är sämre.

Vill man inte dricka mjölk, så är det helt okej, men vill man argumentera mot en svensk mjölkproduktion ur hälso- eller miljösynpunkt, så bör man ha mer vetenskap på fötterna än vad Velander Gisslén har.

Maja Nordström

Chef för enheten Mjölkkvalitet och nutrition på LRF Mjölk

LÄS MER: Mjölk är farligt både för miljön och hälsan

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset