Den personliga assistansen har varit omdebatterad. Nu har regeringens utredare presenterat sina svar om hur den skulle kunna förändras.
Den personliga assistansen har varit omdebatterad. Nu har regeringens utredare presenterat sina svar om hur den skulle kunna förändras.

Under torsdagen presenterades den på förhand kritiserade LSS-utredningen. Men enligt utredaren Gunilla Malmborg görs inga besparingar. Här är fyra av förslagen som kan träda i kraft år 2022.

1. Barn under 16 blir av med assistans

Regeringens utredare Gunilla Malmborg föreslår att barn under 16 år inte ska beviljas personlig assistans. Det ska i stället ersättas med en insats av personligt stöd till barn. Omkring 4 000 barn beräknas få det. Stödet söks hos kommunen och är ett nytt LSS-stöd som kommunerna får utföra.

Förslaget omfattar både föräldrar, syskon och barn med stora omvårdnadsbehov. Det blir ett bredare stöd, enligt utredaren som säger att barn som i dagsläget har insatser från till exempel socialtjänsten skulle kunna beviljas stödet.

2. All personlig assistans blir statlig

Staten och kommunerna delar i nuläget på ansvaret för den personliga assistansen. Det innebär att det finns en risk att ingen tar ansvar, enligt utredaren som föreslår att staten tar över ansvaret för all personlig assistans.

Att personlig assistans blir statlig innebär också att 20-timmarsgränsen, som innebär att en person med grundläggande behov har rätt till assistansersättning genom Försäkringskassan, försvinner.

LÄS MER: Debatt: Regeringens LSS-förslag strider mot FN-konventionen

3. Nytt pedagogisk stöd

Ytterligare en ny insats kallas för förebyggande pedagogiskt stöd och ersätter personlig assistans för psykisk funktionsnedsättning för personer över 16 år.

Enligt utredaren handlar det oftast om tillsyn och om att förebygga olika utmanande situationer och avsikten är att möta de behov som finns. Det ska också göra möjligheten till tillsyn bättre.

4. Ny LSS-insats

Utredaren föreslår också en ny LSS-insats som berör personer med personlig service eller boendestöd. Insatsen handlar om att brukaren själv ska få större möjlighet att bestämma hur de bor, enligt utredningen. Insatsen berör både barn och vuxna.

LÄS MER: Fler kan få personlig assistans efter dom om sondmatning

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset